18 pamuk uzmanı ülke pamuğun geleceğini konuştu

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 18 pamuk uzmanı ülke, İzmir'in Çeşme ilçesinde biraraya gelerek pamuk üretimi ve üreticilerin sıkıntılarını görüştü.

Pamuğun, tekstil ve hazır giyim endüstrisinin hammaddesi olması yanında yağ, yem ve diğer sanayi dallarında da kullanılmasının ülke ekonomisini önemli hale getirdiğini vurgulayan Bakan Eker, ”Türkiye’de beyaz altın olarak adlandırılan pamuk 125 bin çiftçi, üretici birlikleri oldukça gelişmiş olan çırçır, tekstil, hazır giyim, yağ ve yem sanayi tesisleri yanında tohumculuk, lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsası gibi faaliyet alanları ve 20 milyar dolarlık ihracatıyla önemli bir sektördür. Dünyada yaklaşık 35 milyon hektar alanda pamuk ekilerek 20-24 milyon ton lif pamuk üretilmektedir. Buna karşılık 20-23 milyon ton tüketim yapılırken 5-7 milyon ton pamuk ihraç edilmektedir. Önemli üretici ve tüketici ülkeler olan Çin, ABD, Hindistan, Pakistan, Brezilya, Özbekistan, Türkiye ve Avustralya, dünya pamuk üretimi ve tüketiminin yaklaşık yüzde 80’ini karşılamaktadır” dedi.

İslam Kalkınma Bankası üyesi olan pamuk üretici ülkelerin 2.8 milyon tonla dünyadaki toplam pamuk ihracatında yüzde 38’lik payı bulunduğuna dikkat çeken Eker, ”Bu rakam çok ciddidir. Türkiye, 2 milyon 450 ton kütlü pamuk üretimi ve 700 bin hektar ekim alanıyla dünyada yedinci sıradadır. Ülkemizde bitkisel yağ ihtiyacının önemli bir kısmı pamuktan karşılanmaktadır. Ayrıca sertifikalı tohumluk ihtiyacının yüzde 100’ü karşılanarak kaliteli üretim yapılmaktadır. Türkiye, yakın gelecekte sınıflandırmada uluslararası standartlara tam uyumlu hale gelecek, kaliteli üretimi arttırarak ihtiyacını büyük oranda yurtiçinden karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

Dünyada üretilen pamuğun yüzde 75’inin desteklendiğini, ülkelerin önemli bir kısmının pamuk üretimini doğrudan veya dolaylı desteklediğini ifade eden Eker, ”Üretim ve verim artışı yanında maliyetlerin düşürülmesi için kullanılan genetik olarak değiştirilmiş çeşitlerde yapılan pamuk üretimindeki artış dikkat çekicidir. Özellikle ABD’deki üretimin yüzde 80’i genetik olarak değiştirilmiş ürünlerdir. Avustralya, Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika gibi ülkelerde genetiği değişritilmiş pamuk üretimi artmaktadır. Türkiye ve AB ülkelerindeyse bu tür pamuk yetiştirilmemektedir” dedi.

Pamukla ilgili kararların bir kesimi olumlu, bir kesimi de olumsuz etkilediğini belirten Bakan Mehdi Eker, Türkiye tarafından tarım destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Eker, pamuk üreticisi İslam ülkelerinde verimliliğin ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için uzmanlar grubunun düzenli olarak toplanması gerektiğini de söyledi.

Pamuğun çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden İslam Kalkınma Bankası Temsilcisi Nosratolah Nafar ise bir ülkenin gayri safi milli hasılasını çok fazla etkilediğini belirtti. Kalkınmış ülkelerin pamuk üretimi yapan çitçilere verdiği desteğin arttığına dikkat çeken Nafar, ”İKÖ olarak pamuk üreticilerine neden böyle destek vermiyoruz? Niçin bu kadar önemli bir ekonomi maddesi olan pamuk için işbirliği yapmıyoruz? Bundan sonra biz de bu toplantılarımızla pamuk üreticilerine ne gibi destekler vereceğimizi oturup tartışmalıyız ve bir karara varmalıyız. Artık pamuk üreticisi ülkelerin bir strateji ortaya koyması gerekmektedir. Bunun için pamuğa kolay ortam, destekli hizmet ve mali kolaylığın yer aldığı üç boyutu tamamlamalıyız. Özel sektörün bu alana girmesini sağlamalıyız” diye konuştu.