18 yaşından küçüklere kuru sıkı tabanca satışı yasaklandı

Antalya Valiliği il hudutları içerisinde 18 yaşından küçüklere kuru sıkı ses ve gaz tabancasının satışını yasakladı.

Ayrıca, 18 yaşının üstünde olup da anılan silahlardan temin etmek isteyenlerden de kimlik bilgileri, sabıka kaydı, ikametgah ilmuhaberi gibi evraklar istenecek. Emre uymayanlara, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 100 TL idari para cezası uygulanacak.

Antalya Valiliği, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazılı emir ile 6136 ve 2521 sayılı kanunların kapsamı dışında kalan kuru sıkı ses ve gaz tabancalarının satışına yeni düzenleme getirdi.

Adı anılan tabancaların görünüş ve ses itibari ile yakından incelenmedikçe gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığı belirtilerek, bu silahlarla art niyetli kişilerce şahsa ve mala karşı suçlar işlendiği hatırlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kuru sıkı ses ve gaz tabancalarının suçlarda yaygın olarak kullanılmaya başlandığının altı çizilerek “Antalya ili mülki hudutları dahilinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması ile suçların önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi uyarınca” bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Kuru sıkı ses ve gaz tabancalarının satışına ilişkin yeni düzenleme şu şekilde:

1- Antalya ili mülki hudutları dahilinde 18 yaşından küçüklere kesinlikle kuru sıkı ses ve gaz tabancası satışı yapılmayacak. Alıcıların kimlik fotokopileri batıcılar tarafından istenecek ve nüfus cüzdanının aslı ile fotokopi bilgileri kontrol edilerek denetime hazır hale getirilecek.

2- Satıcılar, kuru sıkı ses ve gaz tabancası almak isteyenlerden sabıka kaydı belgesi ile ikametgah ilmuhaberi isteyecek.

3- Satıcılar, adı geçen silahlardan almak isteyenlerin listesini günlük olarak saat 17:00’ya kadar bağlı bulunduğu polis ya da jandarma merkezine elden veya elektronik posta yolu ile ulaştıracak.

4- Ses ve gaz tabancalarının satışına ilişkin hususların uygulanmasına yönelik tedbir ve tertipler emniyet ve jandarma tarafından alınacak.

5- Alınan kararların tatbik ve icrasına muhalefet edenler ile müşkül gösterenler ya da kurallara riayet etmeyenler hakkında, hareketleri ayrı bir suç teşkil etmedikçe, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uygulanacak.

– KABAHATLER KANUNU:

Çeşitli Kabahatler

Emre aykırı davranış

MADDE 32.- (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.