‘184’ü gördüğüm an oylamayı başlatırım’

Arınç, cumhurbaşkanı seçimi için Meclisin toplantısı sırasında Genel Kurul'da 184 kişinin olduğuna kanaat getirmesi halinde yoklama yapmadan oylamayı başlatacağını söyledi.

Arınç, NTV’de yayınlanan Can Dündar’ın ”Neden” isimli programına katıldı. Eski TBMM Başkanlarından Ferruh Bozbeyli, Sabit Osman Avcı, Yıldırım Akbulut, İsmet Sezgin’in de katıldığı programda, cumhurbaşkanı seçimi konusu ele alındı.

Arınç, AK Parti ile CHP grup başkanvekilleriyle yarın cumhurbaşkanı seçim süreci konusunda istişare toplantısı yapacağını söyledi.

Toplantıda herhangi bir karar alınmayacağını vurgulayan Arınç, cumhurbaşkanlığı için adaylık sürecinin başlayacağı tarihle ilgili duyuru yapılacağını, adayların 16 Nisandan 25 Nisan saat 24.00’e kadar başvuruda bulunacağının açıklanacağını bildirdi.

Adaylık için başvuru süresinden sonraki 20 günde cumhurbaşkanı seçiminin 4 tur halinde yapılacağını ifade eden Arınç, yapacakları Danışma Kurulu toplantısında turların hangi gün yapacağının belirleneceğini söyledi.

Bülent Arınç, yarın grup başkanvekilleriyle yapacakları toplantıda, ”Cumhurbaşkanı adayı için ‘bir uzlaşma arayışı, muhalefet veya iktidarı bir araya getirerek aday belirlenmesi’ gibi bir şeyin söz konusu olmadığını” ifade etti.

-”BİLGİ KİRLENMESİ VAR”-

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda toplantı yeter sayısının 376 olacağı iddiasının çok tartışıldığına dikkati çeken Arınç, ”376 sayısı, konuyu bilmeyenler tarafından öylesine tartışılıyor ki bilgi kirlenmesi var” dedi.

Toplantının ve seçimin, Anayasa ve İçtüzük gereği nasıl yapılacağı konusu hakkında bilgi veren Arınç, ”Meclis çalışmalarının el kitabı, Anayasa ve İçtüzüktür. 1973 yılından beri pek çok değişikliğe uğramasına rağmen İçtüzükte, her konuda bir istikrar sağlanmıştır” diye konuştu.

Toplantı yeter sayısının 376 olacağına ilişkin iddianın bugüne kadar hiçbir siyasetçi tarafından ortaya atılmadığını ifade eden Arınç, şöyle devam etti:

”Bugüne kadar hiçbir siyasetçinin ortaya atmadığı, düşünmediği iddia veya itiraz etmediği bir konu, eski Yargıtay Başsavcısı tarafından ortaya atılmıştır; bazı siyasiler buna sarılmıştır. Ne gariptir ki hiçbir siyasetçi sayın Kanadoğlu konuşmadan önce böyle bir konuyu gündeme getirmemişti.

Bizim Meclisimiz, toplanırken bir toplantı yeter sayısına, karar verirken veya Meclis kararı olarak bir seçim yaparken belli karar sayısı tespit etmiştir. Anayasanın 96’ncı maddesi ‘başkaca bir hüküm yoksa TBMM, üye tam sayısının üçte biriyle toplanır’ diyor. Anayasanın başka hiçbir yerinde toplantı yeter sayısını belirleyen madde yoktur. Bundan önce 3 cumhurbaşkanı seçiminde Meclis Başkanlık kürsüsünde oturanlar, toplantı yeter sayısını görmüş, cumhurbaşkanı seçme gündemine doğrudan geçmiş; herhangi bir tepkiyle karşılaşmamış.”

-”184’Ü GÖRDÜĞÜM ANDA GÜNDEME GEÇECEĞİM”-

Milletvekilliğinin düşürülmesi, genel veya özel af, Yüce Divana sevk kararlarında, cumhurbaşkanı vatana ihanet suçuyla suçlanması gibi konularda nitelikli karar yeter sayısı gerektiğini belirten Arınç, Anayasa değişikliği konusunda da gerekli nitelikli karar yeter sayısının bile toplantı yeter sayısında aranmadığına dikkati çekti.

Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararlarını incelediğini belirten Arınç, 1961 Anayasasına göre toplantı ve karar yeter sayılarının farklı olduğunu, Meclis Başkanlığı seçimlerinde bile Genel Kurulun, karar yeter sayısından daha az sayıyla toplandığını bildirdi.

Anayasadaki hükmün 367 konusundaki iddiaları reddettiğini ifade eden Arınç, ”Anayasa, bunu reddediyor. İçtüzükte böyle bir uygulama yok. ‘367 oy gereklidir diyenler’ birinci oylamada içeri girenlerle çıkan oyları karşılaştırmayı düşünüyorlar. Ancak 2 veya 3’üncü turda böyle bir şey de yoktur. Olsa olsa ortaya konulmuş bir metot olur. 184’ü gördüğüm anda yoklama yapmadan gündeme geçeceğim ve oylamayı başlatacağım” diye konuştu.

-”BAŞVURUYU REDDETMESİ, YÜZDE 100’DÜR”-

Bülent Arınç, Meclisin kararları için Anayasa Mahkemesine müracaat edilemeyeceğini ancak başvuruları şekil ve esas bakımından inceleyeceğine dikkati çekti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu’nun bugünkü beyanatında ”süratle toplanır, karar veririz” şeklindeki açıklamalarının bazıları tarafından ”Mal bulmuş mağribi gibi” algılandığını ifade eden Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Anayasa Mahkemesine müracaat edebilir, bunu şekil ve esas bakımından inceler, reddeder veya kabul eder. Bana göre böyle bir başvuruyu reddetmesi yüzde 100’dür. Kendisine bir müracaat yapıldığında o müracaatı kabul edecektir; kısa sürede kararlarını vereceklerdir. Bu kararın, Anayasada yazılış biçimine uygun olacağı kanaatindeyim. Öyle bir karar çıkacaktır ki ‘Türkiye’de iyi ki Anayasa Mahkemesi var’ diyeceğiz.”

Anayasa Mahkemesine başvurulması halinde kararın bekleneceğini belirten Arınç, seçim turları arasında en az 3’er gün bulunacağını, sürenin de Anayasa Mahkemesi kararı ve seçimin yapılması için yeterli olacağını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin 16 Mayısa kadar devam edeceğini bildirdi.