’20 bin fırının 16 bini apartman altında’

20 bin fırından 16 bininin apartman altlarında faaliyet gösteriyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, halen mevcut 20 bin fırından 16 bininin apartman altlarında faaliyet gösterdiğini belirterek, ”Bunlar birer saatli bomba gibi çalışıyor” dedi.

Balcı, ekmek fırınlarının apartman altında faaliyet göstermesini engelleyen ve 1997’de çıkarılan yönetmeliğin, 2003 yılında siyasi baskılarla iptal edildiğini söyledi.

Tarım ve Köyişleri ile Sağlık Bakanlıklarının, fırınların kurulum, asgari teknik ve hijyenik şartlarını düzenleyen yönetmeliğin 1997 yılında çıkardığını hatırlatan Balcı, bu yönetmelik ile fırınların apartman altlarında çalışmasının yasaklandığını, mevcut fırınlara da uyum için süre verildiğini belirtti. Ancak, uyum süresi sonunda ruhsat alamayan 30-40 firmanın baskısıyla, bu yönetmeliğin 2003 yılında iptal edildiğini anlatan Balcı, halen, fırınlarda imar durumuna ilişkin her hangi bir şart aranmadığına işaret ederek, şu bilgiye yer verdi:

”Fırınlar faaliyet geçerken, gıda işletmesi olduğu için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin almak, gıda siciline kayıt olmak durumunda. Ayrıca, belediyelerden gayri sıhhi müessese izni almak gerekiyor. Gayri sıhhi müessese izni alırken de sadece 500 kg’dan az üretim için 30 metre kare yeterli üretim alanı şartı aranıyor. Ancak hiç bir aşamada, imar durumu ile ilgili bir şart yok. Belediyeler halen her türlü fırına ruhsat vermeye devam ediyor.”

Söz konusu yönetmeliğin yürürlükte olduğu 1997-2003 döneminde ruhsat verilen bütün fırınların müstakil binalarda bulunduğunu, ancak halen çalışan 20 bin fırından 16 binin apartman altlarında faaliyet göstermeye devam ettiğini bildiren Halil İbrahim Balcı, bu fırınlar için ”saatli bomba” benzetmesi yaptı.

Daha önce Antalya’da apartman altında faaliyet gösteren bir fırının patlaması sonucu Antalya’da onlarca insanın yaralandığını, geçen hafta İstanbul-Zeytinburnu’nda alt katında fırın olan bir apartmanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü belirten Balcı, 1999’da yaşanan depremde de alt katında fırın olan binalardaki insanların depremden kurtulsa bile yanarak can verdiğini söyledi.

Balcı, bu tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için, 2003 yılında iptal edilen yönetmeliğin yeniden acilen çıkarılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.