2005 yılında bin 941 kişi iş başvurusunda bulundu

Erzincan İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun verilerine göre 2005 yılında Erzincan'da bin 941 kişi iş başvurusunda bulundu.

2005 yılı içerisinde Erzincan İş ve İşçi Bulma Kurumu’na bin 941 kişi iş başvurusunda bulunarak, başvuruda bulunanların bin 633’ü erkek, 308’i ise kadın olduğunu belirten Erzincan İş ve İşçi bulma Kurumu Müdürü Enver Yücel, “Erzincan sosyal ve ekonomik yönden geri kalmış bir il olduğundan 1. derecede kalkınmada öncelikler arasında yer almaktadır. Erzincan’da ekonomiye hakim sektör tarım sektörüdür. Mevcut sanayi tesislerinden bir bölümü tarıma dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Erzincan’da ki genel nüfusun yüzde 65.70’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Gelirinin yaklaşık yüzde 51’i tarımdan sağlanmaktadır. Gayri safi milli hasılatın yüzde 49 dağılımı ise, inşaat yüzde 7, sanayi yüzde 8, devlet hizmetleri yüzde 18, ticaret yüzde 11, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ise yüzde 15’dir. 2005 yılı içerisinde müdürlüğümüze toplam 370 açık iş intikal etmiş olup, bunun 180’i kamu, 181’i özel sektörden alınmıştır. Açık işlerin 327’si erkek, 43’ü kadındır. 2005 yılında 363 kişi işe yerleştirilmiş olup, bu yerleştirilenlerin 320’si erkek, 43’ü kadındır. Bunlardan 140’ı erkek, 13’ü kadın olmak üzere 153 kişi kamu işlerine, 177 erkek ve 33 kadın olmak üzere toplam 210 kişi özel kesime ait sanayi ve hizmet sektörüne yerleştirilmiştir.” açıklamasında bulundu.