2007 enflasyonu bu yıla da yansıyabilir

IMF Dış İlişkiler Direktörü Mesud Ahmed, petrol ve gıda fiyatlarındaki büyük kabarmanın etkisini dünyada 2007 enflasyonunda gösterdiğini, etkinin bu yıl da sürebileceğini anlattı.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Mesud Ahmed 2007’deki enflasyonun etkilerinin bu yıla da yansıyabileceğini bildirdi.

Mesud Ahmed, Washington’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin OPEC’e yönelik petrol arzını artırma çağrısının, petrolü ne kadar ucuzlatabileceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Bugüne değin yüksek petrol fiyatlarının ‘output effect’inin (faktörlerdeki fiyat değişikliklerinin çıktıya etkisi) idare edilebilir olduğunu, petrol fiyat artışında sürdürülebilir, güçlü talep büyümesinin etkisi de bulunduğunu kaydeden Ahmed, bunun da yükselen piyasa kökenli olduğunu anlattı.

-ENFLASYONUN ETKİSİ 2008’İN BİR BÖLÜMÜNDE SÜREBİLİR –

IMF Dış İlişkiler Direktörü Mesud Ahmed, petrol ve gıda fiyatlarındaki büyük kabarmanın etkisini dünyada 2007 enflasyonunda gösterdiğini, petrol fiyatlarında son dönemdeki ters harekete karşın etkinin, bu yılın büyük bölümünde de varlığını sürdürebileceğini anlattı.

Mesud Ahmed, ‘Küresel ekonomi beklendiği üzere bu yıl yavaşlarsa o zaman, petrol talebindeki azalma gibi petrol fiyatlarının da düşeceğini umabiliriz. Gerçekten son günlerde ABD ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin kaygılarla, daha şimdiden petrol fiyatları, Ocak’ın ilk günlerindeki yüksek düzeyinden önemli ölçüde aşağıya inmiştir’ dedi.

Petrol fiyatlarında gelecekteki değişikliklerin küresel büyüme üzerindeki etkisine ilişkin kaygıların büyük ölçüde temel ekonomik sebeplere bağlı olduğunu belirten Ahmed, ‘Eğer petrol fiyatları, yükselen piyasaların beklenenden daha fazla büyümesi dolayısıyla artarsa, bu artış, bir bakıma küresel ekonomi için sağlık belirtisidir’ dedi.

Petrol fiyatlarında arz kaynaklı bir yükselmenin ise büyümeye karşıt etkileri artırıp ciddi endişelere yol açacağını kaydeden Mesud Ahmed, artan petrol fiyatlarının birçok ülkede geçen birkaç aydaki enflasyon artışında etkisi bulunduğunu anlattı.

Ahmed, ‘Son yıllarda küresel büyümenin motorları olan yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerde, geçen yılki ortalama yüzde 7.8 büyüme rakamının bu yıl yüzde 6.9’a düşeceğini, hala sağlıklı, fakat ılımlı bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz’ dedi.

Yükselen piyasaların birçoğunu şu anda rahatsız eden sorunun, güçlü iç talep ve yüksek enerji-gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskısı olduğunu belirten Mesud Ahmed, ‘Gelişmiş ekonomilerde talepte daha fazla bir zayıflama- özellikle de sıkı mali koşulları yansıtıyorsa- yükselen piyasalardaki büyüme beklentileri üzerinde olumsuz etki yapacaktır’ dedi.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Mesud Ahmed, büyümede ılımlı bir düşüşün kimi ülkelerde, bu ekonomilerdeki aşırı ısınma kaygılarını hafifleteceğini de kaydetti.