2007’de susuz köy kalmayacak

İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, 2006 yılının KÖYDES (köy altyapısını destekleme) programı için atılım yılı olacağını belirterek, 2007 yılının sonuna kadar içme suyu ve yolu olmayan köyün kalmayacağını söyledi.

Vilayetler Hizmet Birliği’nin 2006 yılı olağanüstü meclis toplantısına katılan Bakan Aksu, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yaşanan sıkıntılar ve vatandaşların kamu hizmetlerine artan talepleri, kamu yönetimini geleneksel anlayışı terk ederek yeni arayışlar içine girmeye zorladığını, mahalli nitelikleri ön plana çıkaran yeni kamu yönetimi anlayışını gündeme geldiğini ifade etti.

Aksu, yönetim anlayışı ile; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hak ve hürriyetlerine önem veren, katılımcılığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve yerindeliği esas alan bir yönetim anlayışı hakim olmaya başladığını belirtti. Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacının karşılanmasına yönelik arayışlar, 2003 yılında uygulamaya koydukları kamu yönetimi reformu hareketi ile hız kazadığını vurgulayan Aksu, “Gerek hükümet programlarımızda ve gerekse acil eylem planında; kamu hizmetlerinin yerinden karşılanmasının temel ilke olacağı, merkezi idare tarafından yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin yerel yönetimlere devredileceği vurgulanmıştır. Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması alanında gerek duyulan hukuksal altyapı da büyük oranda tamamlanmıştır.” diye konuştu.

Aksu, mahalli idareler reformu kapsamında çıkardıkları kanunların uygulamalarına yönelik bir dizi yönetmeliğinin tamamlanarak yürürlüğe girdiğine işaret etti.

Aksu, hükümet olarak aldıkları bir kararla, 2007 yılı sonuna kadar, sağlıklı içme suyu olmayan köy, yani yolu olmayan yerleşim birimi kalmamasına yönelik olarak köylerin alt yapısını destekleme projesini hayata geçirdiklerini kaydetti. KÖYDES (köy altyapısını destekleme) projesi kapsamında 2005 yılında içmesuları ve köyyollarına toplam 200 milyon YTL. ödenek aktardıklarına değinen Aksu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu ödenekten içme suları projeleri için, 78 ilimiz de bin 414 iş planlanmış olmasına rağmen, valilerimizin, kaymakamlarımızın ve genel meclis üyelerimizin destekleri ve mahalli katkıların harekete geçirilmesi sonucu 360 iş daha programa alınarak toplam bin 774 iş planlanmış ve ödenek aktarılmıştır.

Köyyolları projesi kapsamında ise 79 ilimiz için bin 747 iş planlanmış, artan ödenekler ve mahalli katkılarla birlikte 299 adet iş daha programa alınarak toplam 2 bin 46 iş planlanmış ve ödenek aktarılmıştır.

2006 yılı mayıs ayı sonu itibariyle 3 bin 633 km stabilize yol, 553 km asfalt yol, 402 adet sanat yapısı, 45,5 km ham yol, 147 km onarım, 21 km beton yol, 43 km tesviye yol yapımı tamamlanmıştır.

2006 yılında Maliye Bakanlığı bütçesine 2 milyar YTL (2 katrilyon TL) ödenek konulmuş ve bu ödeneklerin 600 milyon YTL’si (600 trilyon) haziran başı itibariyle valiliklerine gönderilmiştir.

Bu ödenek ile 2006 yılında içme suları sektöründe 7 bin 481 iş, yol sektöründe 10 bin 696 iş, sulama sektöründe bin 019 iş, kanalizasyon sektöründe bin 543 iş olmak üzere toplam 20 bin 676 iş valiliklerce planlanmıştır. “

2006 yılı köydes projesinin atılım yılı olacağına dikkat çeken Aksu, programa katılan Vali ve İl Genel Meclis üyelerinden çalışmaları bizzat izleyerek oluşabilecek aksaklıklara anında müdahale edilmesini istedi.

Programın açılış konuşmasını Vilayetler Hizmet Birliği Başkanı Ankara Valisi Kemal Önal tarafından yapıldı.