2008 bütçesi açıklandı! Memur maaşlarında artış olacak

Maliye Bakanı Unakıtan yeni bütçe sunumunda memurlara müjde verdi.

Maliye Bakanı Unakıtan, 2008 Bütçesini TBMM Genel Kuruluna sunuş konuşmasında, memur maaşları ve vergi politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bu yılın Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde, aradaki farkın, gelecek ay, ücretlere ve aylıklara yansıtılacağını bildirdi.

Unakıtan, asgari geçim indirimiyle birlikte aylık ve ücretlerde, kişilerin durumuna bağlı olarak yaklaşık 45 ile 90 YTL arasında artış olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Unakıtan, 2008 Merkezi Yönetim Bütçesini TBMM Genel Kuruluna sunuş konuşmasında, memur maaşları ve vergi politikalarına yönelik açıklamalarda da bulundu.

2008 yılında bütçe imkanları ve enflasyon hedefleri de dikkate alınarak, memur aylıklarında ”düşük maaş alana daha yüksek oranda yansıyacak” şekilde bir maaş artışı öngörüldüğünü kaydeden Unakıtan, bu çerçevede Ocak ve Temmuz aylarında maaşların yüzde 2 oranında artacağını bildirdi.

Ocak ayında taban aylığında ayrıca seyyanen 10 YTL artış yapılacağını kaydeden Unakıtan, bu artışlara ilaveten denge tazminatı alan personele de Ocakta 90 YTL yerine 110 YTL, Temmuz ayında da 130 YTL ödenmeye başlanacağını söyledi. Unakıtan, şöyle devam etti:

”2007 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyon oranının yüzde 4’ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2008 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkı, kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerine yansıtılacak.

Sonuç olarak; aile yardımı ödeneği dahil en düşük dereceli memurun 2007 yılı Aralık ayında 843 YTL olan net maaşı, Ocak ayında yüzde 5,2 oranında artarak 887 YTL’ye ve Temmuz ayında da yüzde 4,3 oranında artarak 925 YTL’ye yükselecek.

Aylık ve ücretler, asgari geçim indiriminin 2008 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olması nedeniyle ayrıca anılan tarihten itibaren kişilerin durumuna bağlı olarak yaklaşık 45 ila 90 YTL arasında değişen tutarlarda artacak.

2008 yılı için tüketici fiyatlarında öngörülen kümülatif artışın yüzde 4 olduğu dikkate alındığında, devlet memurlarının aylıklarında yapılacak artışın, enflasyonun üzerinde olduğu görülecektir.”

-VERGİ POLİTİKALARI-

Maliye Bakanı, vergi politikalarına değinirken de hükümetleri döneminde vergi sistemindeki yapısal sorunların giderilmesi, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artışı için yatırım ortamının iyileştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydetti.Vergi politikalarının temel amacının, büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici, makro ekonomik politikalarla uyumlu, etkin ve basit bir vergilendirme sistemi oluşturulması olduğunu vurgulayan Unakıtan, şunları söyledi:”Bu amaca ulaşabilmek için bir taraftan yatırım ortamının iyileştirilmesi, diğer taraftan da kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinin hızlandırılması gerekmektedir. Bu ise ancak anlaşılabilir ve saydam bir vergi mevzuatı, öngörülebilir bir vergi yükü, düşük oranlı-geniş tabanlı bir vergi sistemi ve etkin bir vergi idaresiyle sağlanabilecektir. Hükümetlerimiz döneminde yapılmış olan hususlara ilave olarak ve bu yapılanların geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği bağlamında önümüzdeki dönemde kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinin hızlandırılması, en başta gelen hedeflerimiz arasında yer almaktadır.Bu nedenle tüm kamu idarelerinin aktif katılımıyla, Hükümetimiz tarafından kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinin hızlandırılmasına yönelik olarak etkin bir mücadele yürütülerek, bu husus bir devlet politikası haline getirilecektir.”Unakıtan, bunun için öncelikle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artıracak yaklaşımlar üzerinde duracaklarını da belirterek, bu kapsamda vergi mevzuatını basitleştirerek, uygulamanın daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Mükellef işlemlerini basitleştirerek, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincini artırmaya yönelik eylemler gerçekleştireceklerini kaydeden Unakıtan, ”Vergi mükellefleri, eskiden vergi daireleri önünde kuyruklar oluştururdu. Artık mükelleflerimize o kadar iyi imkanlar getirmeye başladık ki bütün beyannameleri internet yoluyla alıyoruz. Yani mükellef artık oturduğu yerden beyannamesini gönderiyor. Mükellefler para ödemek için de vergi dairesine gelirlerdi. Şimdi paraları da bankalar aracılığıyla tahsil ediyoruz” dedi.-YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU-Bakan Unakıtan, konuşmasında, Gelir Vergisi Kanununun baştan sona daha yalın ve anlaşılır bir dille yeniden yazılması çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.Kurumlar Vergisi Kanununda olduğu gibi bu kanunda da ”Gelişmiş ülke örnekleriyle paralel müesseseler içeren, serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye gönüllü uyumu artırarak kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini hızlandıran, geniş tabanlı, etkin ve verimli bir vergi sistemi” oluşturma amacı güttüklerini belirten Unakıtan, yeni kanuna ilişkin tasarıyı önümüzdeki dönemde TBMM’ye sunmayı hedeflediklerini ifade etti.Maliye Bakanı, Vergi Usul Kanununun da gözden geçirilerek daha basit, anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir yapıya kavuşturulacağını söyledi.Türkiye’nin, yüksek büyüme hedefine yönelik olarak katma değeri yüksek ürünler üretmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerindeki desteğin daha da artırılması gereğine dikkati çeken Unakıtan, bu amaçla Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı hazırlandığını, bunun da TBMM’ye sunulma aşamasında olduğunu bildirdi.-VERGİ KAÇAĞIYLA MÜCADELE-Kemal Unakıtan, Gelir İdaresinin yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini de dile getirerek, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamının genişletileceğini, bu şekilde vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasının sağlanacağını kaydetti.Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışının üstüne daha sıkı tedbirlerle gideceklerini belirten Unakıtan, vergi kaçağıyla mücadele çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:”2007 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi inceleme elemanlarımız tarafından yapılan vergi incelemeleri sonucunda 111 bin 548 vergi inceleme raporu düzenlenmiştir.İncelenen 45,7 milyar YTL matraha karşılık, 23,3 milyar YTL matrah farkı tespit edilmiştir. Bu incelemelerde 6,1 milyar YTL vergi cezası ve usulsüzlük cezası tatbik edilmiştir. Kesilen cezalarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artış olmuştur. Bu yıl içinde tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalar sonucunda 803 milyon YTL’si vergi aslı ve cezası, 919 milyon YTL’si gecikme faizi olmak üzere toplam 1 milyar 722 milyon YTL tahsilat sağlanmıştır.”Maliye Bakanı Unakıtan, konuşmasının son bölümünde hükümetleri döneminde hantal, merkeziyetçi ve formalitelere boğulan bir yönetim anlayışı yerine hizmet kalitesini, hızını ve kapsamını ön planda tutan bir anlayışı benimsediklerini ve bunu safha safha uygulamaya geçirdiklerini söyledi.2008 Bütçesinin de istikrarı, büyümeyi ve refahın artırılmasını dikkate alan bir bütçe olduğunu kaydeden Unakıtan, şöyle konuştu:”Cumhuriyetin kurucusu Atatürk diyor ki; (Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur – 1 Mart 1922.) Büyük Atatürk’ün bize gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefe kararlı ve disiplinli adımlarla ulaşacağız. Önümüze koyduğumuz hedeflerden hiç taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Kalkınmada en önemli faktör, istikrar, birlik ve beraberliktir. Dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olan ülkemiz, istikrarın devam etmesi halinde yakın zamanda dünya ekonomileri içinde çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır.”