2010 yılına kadar 40 bin bilimadamı!

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı toplantı salonunda, "AB Araştırma Fonları, Desteklere Erişim, Türkiye'de Yapılanma ve Yasal Düzenlemeler" konulu bir konferans düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Erkan, Dekan yardımcıları Prof. Dr. Necati Akbulut, Prof. Dr. Bülent Okur ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Soyuer, Türkiye’de tam zamanlı çalışan bilim insanı sayısının 2010 yılına kadar 40 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Soyuer, “Bu rakam şu anda 27 bin dolayında. Mevcut bilim insanlarımızın yüzde 70’i üniversitelerde görev yapıyor.” dedi. TÜBİTAK tarafından araştırmacılara verilen desteklerin arttırılması gerektiğini açıklayan Soyuer, arge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payının yüzde 2’ye yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, bu amaçla 2005 yılı bütçesine 446 milyon YTL ödenek konulduğunu kaydetti.

AB 6. Çerçeve Programı çerçevesinde EÜ’de 18 projenin yürütüldüğünü kaydeden Soyuer, “Ülkemizde AB fonlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapıldı. Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’na katılımının sağlanması için de gerekenler yapılmalıdır.” diye konuştu.

7. Çerçeve Programı’nın Avrupa sanayisinin gereksinimlerine yönelik araştırmalara, uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve bazı sektörlerde dünya lideri rolünü geliştirmek amacıyla geçmişte olduğundan daha fazla vurgu yaptığını belirten Sevkan Soyuer, “Program aynı zamanda ilk defa olarak bir Avrupa araştırma konseyi kurarak Avrupa’nın araştırmacı güdümlü araştırmaların en iyilerine destek verecektir. Bütün program, Avrupa’nın küresel rekabet gücünü geliştirme rolünün gereği olan mükemmeliyet üzerinde yoğunlaşmış olacaktır.” dedi.

7. Çerçeve Programı’nın öncekilerden farklı olarak Avrupa teknoloji platformlarının kurulmasını hedeflediğini açıklayan Soyuer, “Bu programla temel araştırmaların desteklenmesine imkan sağlanması, özel yatırımları güçlendirme amaçlı risk paylaşımlı finansman kolaylığı amaçlanmaktadır.” diye konuştu.