23. Dönem Meclisinin ilk 40 günü

TBMM, çalışmalarına 4 Ağustos Cumartesi günü yemin töreniyle başlayacak.

Milletvekilleri daha sonra sırasıyla Meclis Başkanı ile 11. Cumhurbaşkanını seçecek, ayrıca 60. Hükümet için güvenoylamasına katılacak. 23. Dönemin 1. Yasama yılı, 4 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak birleşimle başlayacak. Milletvekillerinin yemin edeceği toplantıya, Meclisin en yaşlı üyesi olarak CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ (83) başkanlık edecek. En genç 2 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak. Bu üyelerin, 30 yaşındaki AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel ile 31 yaşındaki AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne olması bekleniyor. Yemin töreninden sonra, Meclis Başkanı seçimi için çalışmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Başkanı adayları belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapılacak.
AA- Gizli yapılacak oylamaların ilk 2’sinde üye tamsayısının üçte 2, üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan 2 aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.

Meclis Başkanı seçiminden sonra siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, Başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak.

TBMM Başkanlık Divanının oluşmasından sonra, Meclis’te iki süreç başlayacak. Bunlardan biri 11. Cumhurbaşkanı seçimi süreci, diğeri ise 60. Hükümetin programı ve güvenoylaması.

4 Ağustos Cumartesi günü milletvekillerinin yemin etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin 60. Hükümetini kurma görevini vermesi bekleniyor. Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini en geç 1 hafta sonra TBMM’ye sunacak. 60. Hükümetin programı da Hükümet kurulduktan sonra en geç 1 hafta içinde TBMM Genel Kurulunda okunacak ve Hükümetin güvenoyuna sunulacak.

Bu arada, 11. Cumhurbaşkanı seçimi süreci de başlayacak. TBMM Danışma Kurulunun ilan edeceği 10 günde adaylık için başvurulacak. 20 gün içinde de seçim tamamlanmış olacak.

Aynı dönemde milletvekilleri, grup başkanvekillerini ve TBMM komisyonlarında görev alacak arkadaşlarını da seçecekler.

Böylece Türkiye Cumhuriyetinin 1 numaralı makamı olan Cumhurbaşkanlığı, 2 numaralı makamı olan TBMM Başkanlığı ile 3 numaralı makamı olan Başbakanlık, Eylül ayının 2. haftasına kadar belirlenmiş olacak.