23. Dönem Parlamentosunu yoğun bir gündem bekliyor

22. Dönemde yasalaştırılamayan 261 tasarı ve 734 teklif, istenirse yeni dönemde ele alınabilecek.

Meclis tatile girmeden TBMM İçtüzüğünde yapılan değişiklikle, bir yasama döneminde yasalaştırılmadığı için kadük (hükümsüz) kalan yasa tasarı ve teklifleri istenirse yeni dönemde görüşülebilecek. Buna göre, yenilenmiş tasarı ve tekliflerle ilgili önceki dönemlere ait raporlar, açıkça belirtilmek kaydıyla komisyonlarca benimsenebilecek.
Bu değişiklikle; 10 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çok sayıda yasada değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı, Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı, Pasaport Kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı 23. Dönemde ele alınabilecek. Bunun yanı sıra, kat mülkiyeti, kentsel dönüşüm alanları, Türk vatandaşlığı, Milli arşiv, kamulaştırma, tanık koruma, dernekler, elektronik haberleşme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, tapu ile ilgili düzenlemeler de ele alınabilecek.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve yürürlüğü 2008 yılına ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile ilgili yeni bir düzenleme yapmak da Meclisin ilk işlerinden biri olacak.

29 YASA VE 237 KHK

Cumhurbaşkanı tarafından 22. Dönem ve daha önceki dönemlerde geri gönderilen 29 yasa ile TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki 237 Kanun Hükmünde Kararname ise hükümsüz sayılmıyor.
Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen yasalar arasında; nükleer santral, yabancıların çalışma izinleri, yabancı doktor çalıştırılması, vakıflar, Türk petrol, kamu yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.