28 Şubat’ta ordudan atılanları MİT izlemiş

O dönem ordudan atılanlar bir de MİT tarafından takibe alınmış.

<p>
Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu raporunda yer alan belgeler, Milli İstihbarat Teşkilatı&#39;nın 28 Şubat&#39;ta ordudan atılan TSK mensuplarını izlediğini ortaya &ccedil;ıkardı. MİT&#39;in bu kişilerin nerelerde işe başladığını ve kimlerden yardım aldığını gayri resmi raporlaştırdığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı arşivinden komisyona gelen, Milli İstihbarat Teşkilatı M&uuml;steşarlığı&#39;nın, 30 Ocak 1997 tarihli &quot;İhra&ccedil; Edilen TSK Mensupları&quot; başlıklı belgesinde resmi bir numara bulunmaması dikkat &ccedil;ekti. 9 sayfalık belgede atılan TSK mensuplarının İslami cemaatlerin etkili olduğu &ouml;zel sekt&ouml;r kurumları tarafından işe alındığı, kitap&ccedil;ı, fotoğraf&ccedil;ı gibi m&uuml;stakil işyerleri a&ccedil;tığı belirtiliyor.<br />
<br />
Komisyon raporunda, MİT M&uuml;steşarlığı&#39;nın bu g&ouml;revi ifa ederken kimden ve nasıl talimat aldığının bilinmediğinin altı &ccedil;izildi. &quot;Bu gayri resmi belgede, 28 Şubat toplantısının hemen &ouml;ncesinde, MİT M&uuml;steşarlığı tarafından YAŞ Kararlarıyla ordudan ihra&ccedil; edilen asker personelin Refah Partili Belediyeler ile İslami gruplara yakın kurumlarda işe girmeleri konusunun yakından takip edildiği anlaşılmaktadır&quot; ifadeleri kullanıldı. Belgede, &quot;P.Yb.Yal&ccedil;ın Yıldırım&#39;ın İhlas Holding&#39;te, &Ouml;ğ.Kd.Bnb.Arif &Ccedil;elenk&#39;in Adapazarı Belediyesinde, Tnk.Bnb.Mehmet Yavuz Ay&#39;ın ENSA adlı şirkette&quot; şeklinde ihra&ccedil; edilen personelin nerelerde işe girdikleri yazıldığı g&ouml;r&uuml;ld&uuml;.<br />
<br />
MGK&#39;YA SUNULAN RAPORUN İLK HALİ<br />
<br />
Komisyon raporunda Milli İstihbarat Teşkilatı&#39;nın d&ouml;nemin Cumhurbaşkanı S&uuml;leyman Demirel&#39;e sunduğu &quot;İrticai Tehdidin Halihazırdaki Durumu&quot; başlıklı rapor da yer aldı. Bu Brifingin, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında sunulacak brifingin &ouml;ncesinde hazırlanan raporun ilk hali olduğu vurgulandı. Raporda dini esaslara g&ouml;re bir y&ouml;netim şeklini ama&ccedil;layan irticai odakların faaliyetlerinde&nbsp; tırmanma g&ouml;zlendiği belirtiliyor. İrticai grupların silahlı kuvvetler, m&uuml;lki idare ve emniyet teşkilatını ele ge&ccedil;irmeye &ccedil;alıştığı ileri s&uuml;r&uuml;l&uuml;yor.<br />
<br />
PARTİ KAPATMA GEREK&Ccedil;ELERİ GENİŞLETİLSİN<br />
<br />
MİT&rsquo;in &lsquo;İrticai Faaliyetlerin &Ouml;nlenmesine Dair Tedbirler&rsquo; başlıklı 25 Şubat 1997 tarihli gayriresmi raporunda bir kısmı 28 Şubat&rsquo;ta uygulanan &ouml;neriler yer alıyor. Laik d&uuml;zene kaşı işlenen su&ccedil;ların DGM&rsquo;lerde yargılanması ve TCK312.maddenin uygulanması &ouml;neriliyor. 141, 142 ve 163&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddelerin kaldırılmasından şikayet ediliyor. Ses bantları ve bilgisayar kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi, &ouml;zel cihazla ev ve işyeri gibi mahallerin dinlenmesi, polise gizli araştırma ve takip yetkisi verilmesi &ouml;neriliyor. Siyasi partilerin milletvekilleri, belediye ve il başkanlarının eylemlerinin Cumhuriyet ilkelerine aykırı olması hallerinde partinin kapatılması talep ediliyor. Belgede dikkat &ccedil;eken bir diğer &ouml;neri Siyasi Partiler Kanunu&#39;nda değişiklik yapılması talebi. Bu taleple siyasi partilerin milletvekilleri, belediye ve il başkanlarının eylemlerinin demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olması hallerinde partinin kapatılması cihetine gidilmesi talep ediliyor. &quot;Yardım Toplama Kanunu&quot;nda değişiklik yapılması da isteniyor.<br />
<br />
İHL&#39;LER KONTROL EDİLMELİ<br />
<br />
MİT&#39;in &ouml;nerilerinden bazıları ş&ouml;yle:<br />
<br />
– TSK&rsquo;dan atılan personelin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mahalli idarede istihdam edilmesi &ouml;nlenmeli.<br />
– İrtica yanlılarının arkasında bir halk desteğinin oluşmaması i&ccedil;in Diyanet İşleri yeniden teşkilatlandırılmalı.<br />
– Yapılan atamaların laikliğe bağlı kişilerden olmasına &ouml;zen g&ouml;sterilmelidir.<br />
– İmam hatip okulları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıkı kontrol altında bulundurulmalı.<br />
– K&uuml;rt sorunu &ldquo;M&uuml;sl&uuml;man Kardeşliği&rdquo; sloganı ile sulandırılıyor. MİT takip etmeli.</p>
<p>
BUG&Uuml;N<br />
&nbsp;</p>