3 bakandan TEKEL savunması

Bakan Yazıcı, Şimşek ve Dinçer görüşme ve önerdikleri teklifleri açıkladı.

TEKEL işçileriyle ilgili Türk-İş ile bakanlar arasında yapılan görüşmelerde sonuç çıkmazken Bakan Yazıcı, Şimşek ve Dinçer, yaptıkları görüşme ve önerdikleri teklifleri açıkladı.

Bakan Hayati Yazıcı Hükümet işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplarına yatırılmıştır. işçi başına 41 bin TL dolayında bir ödeme yapıldığını, kapatılan tesislerdeki işçilere 2 yıldır ödeme yapıldığını belirtti. 4C’de işçi sayılmayan çalışanlar olduğunu geçici statüde bulunduklarını dile getirdi.

Bakan Şimşek, TEKEL işçileri isterlerse işlerini kaybetmiyorlar hepsini Kamu’da yerleştiriyoruz. ücretlerini yüzde 26 dolayında artırdıklarını, ücretsiz izinlerini 22 güne çıkardıkların kendilerine kıdem tazminatı da önerdiklerini, hükümet olarak 4C ile ilgili tüm maddeleri iyileştirerek kendilerine teklif ettiklerini belirterek, Türkiye’de 3, 5 milyon kişinin işsiz olduğunu 3 milyon dolayında insanın asgari ücretin altında çalıştığını belirterek verilen parada 72 milyon insanın hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Ömer Dinçer, 4C’ devlet memuru kanuna tabi bir uygulama olduğunu belirterek, çalışanların devlet kurumları dışında çalışmalarının mümkün olmadığını, 4C’nin şartlarında büyük iyileştirme yapıldığını, 4B’ye yakın imkanların çalışanlara sunulduğunu dile getirdi.