300 bin işçinin gözü zamda

Kamuda çalışan 300 bini aşkın işçi, ücretlerine, sosyal haklarla ilgili ödemelerine ve fazla mesai ücretlerine yapılacak zam miktarlarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerine odaklandı

Türk-İş bünyesindeki sendikalar kamuda çalışan 300 bini aşkın işçinin zamlarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bekliyor. Sendikalar, yetki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamu işveren sendikalarına görüşme çağrısı yapacak. Görüşmelerin başlamasından sonra, toplu iş sözleşmelerinde koordinasyon sağlanması amacıyla Salih Kılıç’ın Genel Başkanı olduğu Türk-İş’in bünyesinde ‘’Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu’’ oluşturulacak. Koordinasyon Kurulu, görüşmeler sürerken hükümetin görevlendireceği bir bakanla çerçeve anlaşması sağlanması doğrultusunda bir araya gelecek. Çerçeve anlaşması kapsamında işçilerin ücretlerine, sosyal yardım ödemelerine ve fazla mesai ücretlerine yapılacak artışlar kararlaştırılacak. İş yeri ve iş kollarına ilişkin diğer konular ise işçi ve işveren sendikaları arasındaki görüşmelerde değerlendirilecek. Türk-İş’in temel taleplerinin, kazanılmış hakların korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücret ve sosyal hakların geliştirilmesi olacağı belirtiliyor. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, genel seçimler öncesinde ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olacağı ve seçimler öncesinde hükümeti çetin bir pazarlığın beklediği ifade ediliyor.

İŞTE ZAM YOLU GÖZLEYENLER

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülecek bazı kamu iş yerleri şunlar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çaykur, Yurtkur, Eti Maden İşletmeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi Darphane ve Damga Matbaası, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, PETKİM Holding, BOTAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Merkez Bankası Banknot Matbaası, TÜBİTAK, İller Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, TEİAŞ, TEDAŞ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, TCDD, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Posta Telgraf Teşkilatı , Emniyet Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Ürünleri A.Ş, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve bazı üniversiteler.