367’nin mimarı Kanadoğlu yine devrede!

Anayasa paketini sert bir dille eleştiren Kanadoğlu, hükümetin değişiklik yapamayacağını savundu...

367’nin mucidi Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP’nin hazırladığı Anayasa değişikliği paketini sert bir dille eleştirirken, “Çağdaş 1999 İsviçre Anayasası’nın 194. maddesine göre ‘kamu bütünlüğünü bozan Anayasa değişikliği yapılamaz’ deniliyor.

Kaldı ki, siyasi iktidarın işine geldiğinde kararlarından yararlanmak istediği Venedik Komisyonu 13-14 Ekim 2006 tarihinde 68. Genel Kurulunda kabul edilen ‘referandumla iyi uygulama’ kodunda bağlantısız konuların birlikte referanduma sunulmamasını karara bağlamıştır. Bu karar da göz ardı edilmektedir” dedi.

-“ANAYASA’NIN 2. MADESİNİ KARŞISINDA BULUR”-

Kanadoğlu, Anayasa değişiklik paketini değerlendirirken, çağdaş ve gerçek demokrasilerde halkı “aldatma, kandırma usul ve yönteminin” geçerli olmayacağını dile getirdi. Kanadoğlu, “Hukuk devleti ilkesi bu yöndeki girişimleri yaşama geçirmeden önlemek için vardır.

Yargı reformu ve yargıya hukuki meşruiyet kazandırma vasisi altında kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleme, kısıtlama ve giderek ortadan kaldırma çabaları Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan güvenceyi karşısında bulacaktır” dedi.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin Anayasa’nın başlangıç bölümünde yer aldığını anımsatan Kanadoğlu, bu Anayasa’nın 2. maddesi ile değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez, Cumhuriyetin temel ilkelerinde biri olarak, tanımlanmakta olduğunu dile getirdi.

Kanadoğlu, bu nedenle Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumunun takdirinin yasama ve yürütmenin eline bırakılamayacağını, bu girişimin daha başından başarısız kalmaya mahkum olduğunu savundu.

-“BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR”-
Anayasa değişikliği teklifleri TBMM üye sayısının en az 3’te birinin yazılı teklifi ile yapılacağını anımsatan Kanadoğlu, şöyle konuştu:

“Demokratik ülkelerin hiç birinde iktidar partisini ve yürütmenin başı olan kişinin hazırladığı veya onay verdiği bir metin görülmeden ve içeriği bilinmeden gerekli 184 milletvekilinin imzası toplanabiliyorsa, bu işte bir yanlışlık vardır ve rejimin demokratik olduğu iddia edilemez.

Anayasa’nın ilgili maddesi uyarınca TBMM’ce kabul edilen değişiklik kanununun halk oylamasına sunulması halinde hangilerin birlikte hangilerin ayrı ayrı oylanacağını karara bağlar. Kuşkusuz, ilgisiz ve bağlantısız hükümlerin birlikte halk oylamasına sunulması TBMM’nin takdirine bırakılmamıştır.”

-“İKTİDAR, İŞİNE GELDİĞİNDE YARARLANDIĞI VENEDİK KOMİSYONU’NA UYMUYOR”

Hukuk devleti ilkesinin yurttaşların halk oylamasında çaresiz ve seçeneksiz kalmaması için var olduğunu anlatan Kanadoğlu, “Kabul etmeyecekleri konuları diğer onayladıkları konular yanında ‘evet, hayır’ açmazına zorlanması hukuk devleti ilkesine aykırıdır” dedi. Kanadoğlu şöyle devam eti:

“Çağdaş 1999 İsviçre Anayasası’nın 194. maddesine göre ‘kamu bütünlüğünü bozan Anayasa değişikliği yapılamaz’ deniliyor. Kaldı ki siyasi iktidarın işine geldiğinde kararlarından yararlanmak istediği Venedik Komisyonu 13-14 Ekim 2006 tarihinde 68. Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘referandumla iyi uygulama’ kodunda bağlantısız konuların birlikte referanduma sunulmaması karara bağlanmıştır. Bu kararda göz ardı edilmektedir.

Bu itibarla gerek kuvvetler ayrılığı, gerekse hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak düzenlenen Anayasa değişikliği teklifi yasalaşsa dahi Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi halinde iptal kararı ile sonuçlanacaktır.”