53 bin kisinin issizlik sigortasi talebi reddedildi

Baseskioglu, açiklamasinda su ifadeleri de kullandi:
“Fon kaynaklari, Issizlik Sigortasi Fonu Kaynaklarinin Degerlendirilmesiyle Iliskili Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik geregince, Türkiye Bankalar Birligince ilan edilen bir önceki yil sonu bilançolarindaki aktif büyüklüklerine göre ilk 10 sirada bulunan ticaret bankalarinda ve devlet iç borçlanma senetleri, ters repo islemleri, mevduat ve yatirim fonlarinda degerlendirilmektedir.”