644 çocuk koruyucu aile yanında yetişiyor

2005 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı yurtlarda kalan 75 çocuk ‘koruyucu aile’ hizmetiyle yuva sıcaklığına kavuştu.

Koruyucu aileler çocukların yaş ve öğrenim durumlarına göre 86 YTL ile 200 YTL arasında devletten ücret alıyor, özürlü çocuklara yapılan yardım ise iki katına çıkıyor.
Gelişmiş ülkelerde korunmaya muhtaç çocukların yüzde 75’i koruyucu aileler tarafından bakılıyor, ülkemizde ise bu oran yüzde 4’te kalıyor.

Türkiye’de sürekli ikamet eden, evli veya bekar, çocuklu ya da çocuksuz, tüm okur-yazar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları koruyucu aile olmak üzere başvurabiliyor. Koruyucu ailelik ücretli veya gönüllü olabiliyor. Bir ailenin yanına en fazla 3 çocuk yerleştirilebiliyor. Şubat ve ağustos aylarında çocukların giyim masrafı ve eylül ayında da okul masrafları için iki kat ödeme yapılıyor. Koruyucu ailelikte ücretli bakım uygulaması bazı istismarlara yol açabiliyor. Aileler çocuklarını yuvalara bırakıp akrabaları aracılığıyla devletten bakım parası alabiliyor. SHÇEK Genel Müdür Vekili İsmail Barış, bu tür istismarların önüne geçmek için belli periyotlarla çocukları takip ettiklerini belirtiyor.
Nasıl koruyucu aile olunuyor?
Koruyucu aile olmak için öncelikle il sosyal hizmetler müdürlüğüne dilekçe veriliyor. Ardından sosyal hizmet uzmanları koruyucu aile ile görüşüyor. Görüşmelerden olumlu karar çıkarsa ‘koruyucu ailelik’ statüsü veriliyor. Çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek durumlarda koruyucu ailelik statüsü iptal edilebiliyor.