81 ile Bilim ve Teknoloji Merkezi!

Sanayi Bakanlığı, 81 ilde 'Bilim ve Teknoloji Merkezleri' kurmak için kolları sıvadı.

Yüksek teknoloji ve AR-GE faaliyetlerini geliştirmek, toplumda bu yönde bir bilinç oluşturmak için 81 ilde ‘Bilim ve Teknoloji Merkezleri’ kurulacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı 180 günlük eylem planında hükümetin sanayide önümüzdeki dönemde atacağı adımlar yer aldı.

YENİ PROJELERE TEŞVİK

Bakanlığın eylem planına göre, Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülleri’nin Nobel Ödülleri gibi prestijli ödüller olabilmesi maksadıyla çalışmalar yapılacak. AR-GE ve tasarım merkezi sayısı 600’den bine çıkarılacak. Bu sayede daha fazla tekno girişimcinin projelerini hayata geçirmesi sağlanacak. Türkiye’nin teknoloji üretme kabiliyetini yansıtacak milli robot tasarım ve üretim projesi başlatılacak. Yaklaşık 30 milyar TL olan bilgi teknolojileri ve yazılım sanayinin toplam cirosu iki katına çıkarılacak.

ANTARTİKA’YA BİLİM ÜSSÜ

Mega endüstri bölgeleri kurulacak. Modern sanayi siteleri kurulacak. Otomotiv sanayi cirosu iki katına çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bakanlıkların hazırladığı 180 günlük eylem planları Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı plana göre önümüzdeki dönem yapılması planlanan çalışmalar arasında önemli hedefleri yer alıyor. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse; dört tane yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak. Türkiye’nin mevcut AR-GE teknoloji ve inovasyon ekosisteminde kapsamlı bir dönüşümü öngören TÜBİTAK kanun tasarısının yasalaştırılması hedeflenecek. Antartika Ulusal Bilim Programı hazırlıkları tamamlanarak Antartika’ya ikinci bilimsel sefer düzenlenmesi için çalışmalar tamamlanacak. Bu sayede 81 ildeki girişimcilerin yeni projelerini hayata geçirmesi amaçlanıyor. 

AR-GE MERKEZİ SAYISI ARTACAK

Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülleri’nin Nobel Ödülleri gibi prestijli ödüller olabilmesi maksadıyla çalışmalar yapılacak. 81 ilin belediye başkanları veya valilikleri ile protokol imzalayan bakanlık, toplumda bilim ve teknoloji kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile illerin büyüklüğüne göre büyük, orta ve küçük ölçekte 81 ilde Bilim ve Teknoloji Merkezleri kuracak. İhracatımızın yaklaşık yüzde 94’ünü oluşturan imalat sanayiindeki yüksek teknoloji ürünleri payının iki katına çıkarılması için Geleceğin Teknolojileri ve Endüstrileri programı hazırlanıp uygulamaya geçilecek. Teknolojisini üreten bir sanayi oluşturulması amacı ile başlatılan AR-GE ve Tasarım Merkezleri Projesinde mevcut olan 600 AR-GE ve Tasarım Merkezi sayısı bine çıkarılacak. Bakanlık bu amaca ulaşmak için 2 bin sanayici ile görüşme yapıyor.

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ

Türkiye’nin sanayide sıçrama yapabilmesi amacıyla Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Güney Marmara bölgelerinde limanlara entegre 5 adet büyük ölçekli Endüstri Bölgesi kurulacak. Şehir merkezlerinde kalmış sanayi sitelerinin dönüşümü projesi kapsamında 10 adet sanayi sitesi şehir dışına taşınacak, modern sanayi siteleri kurulacak. Sanayide dijital devrim başlayacak. 75 milyar TL olan Türk otomotiv sanayi toplam cirosu iki katına çıkarılacak. Sanayinin dijital dönüşümünü sağlamak amacı ile yürütülmekte olan Dördüncü Sanayi Devrimi çalışmalarında Türkiye’nin yol haritası hazırlanacak.

Bilim ve sanayide millileşme

Bilim ve sanayide milli adımlar atılacak. Teknoloji üretme kabiliyetimizi yansıtacak Milli Robot Tasarım ve Üretim Projesi yapılacak. 30 milyar TL olan bilgi teknolojileri sanayii cirosu iki katına çıkarılacak. Cumhuriyet tarihinin en iddialı Teknoloji Hamlesi Programı hazırlanacak.

YENİŞAFAK