9. Kalkınma Planı kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 9. Kalkınma Planı kabul edildi.

2013 yılında kişi başına gelirin 10 bin 100 dolara, satın alma gücü paritesine göre ise 15 bin 332 dolara ulaşması hedefleniyor.

Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 7 oranında büyümesi beklenen Türkiye ekonomisinde, yapısal reformlar ve uygulanacak sektörel politikalar sonucunda üretimin sektörel kompozisyonunda da birtakım değişiklikler bekleniyor. Bu politikalara paralel olarak, tarım sektörünün katma değer içindeki payının azalması, buna karşılık sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarının artması öngörülüyor.

Tarım sektörünün, Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 oranında büyümesi ve katma değer içindeki payının 2013 itibariyle yüzde 7.8 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Sanayi ve hizmetler sektörlerinde rekabet gücünün artırılması ve yüksek katma değer üreten bir yapıya geçişin sağlanmasına yönelik uygulanacak politikalar neticesinde, sanayi sektörünün yıllık ortalama yüzde 7.8 oranında büyümesi ve dönem sonunda katma değer içindeki payının yüzde 27.2 seviyesine ulaşması bekleniyor. Plan döneminde, hizmetler sektörünün de yıllık ortalama yüzde 7.3 büyümesi ve 2013 yılında katma değerden yüzde 65 oranında pay alması öngörülüyor.