929 hekim görevlendirilemedi

Zorunlu hizmete getirilen engel, bölgeye gidecek 929 hekimi de engelledi.

Doğu ve Güneydoğu’da bazı illerde uzman ve pratisyen hekim açığı toplam 2 bine ulaşırken, Sağlık Bakanlığı, Danıştay’ın devlet hizmeti yükümlülüğüne getirdiği engel nedeniyle 17 Şubat’ta bölgeye göndereceği 900 sağlık personeli atamasını gerçekleştiremedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye’deki hekim sayısının yetersizliğini vurgulayarak, “Devlet hizmeti yükümlülüğünün uygulanması bölgede yaşayan insanlarımız adına daha doğru bir bakış açısıdır” dedi.
Danıştay’ın 2 Şubat’ta Türk Tabipler Birliği’nin başvurusu üzerine doktorların zorunlu hizmete gönderilmesinde eşitsizlik olduğuna karar verip Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı genelgenin yürütmesini durdurması üzerine Bakanlığın bölgeye göndereceği sağlık personeli için yaptığı zorunlu hizmet kuraları da engellenmiş oldu. Bakanlık, 17 Şubat’ta zorunlu hizmet kurasını gerçekleştirseydi, bölgeye 496 pratisyen, 433 uzman hekim gönderilmesini sağlayacaktı.

Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için bölgeye gelecek uzman ve pratisyen hekim beklentileri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl tamamladığı personel dağılım cetveli çalışmasından da çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu’da bazı illerde toplam 1050 uzman, 948 pratisyen hekime ihtiyaç duyuluyor.

İzmir’de 810, İstanbul’da 790, Ankara’da 648 kişiye bir uzman hekim düşerken; Yozgat’ta 6 bin 969, Şırnak’ta 11 bin 767, Ağrı’da 9 bin 429 kişiye bir uzman hekim düşüyor.

Antalya’da 2 bin 59, Aydın’da bin 791 kişiye bir pratisyen hekim düşerken; Muş’ta 5 bin 159, Şırnak’ta 5 bin 787, Ağrı’da 7 bin 135 kişiye bir pratisyen hekim düşüyor.

Sözkonusu çalışma Bakanlık tarafından hekim dağılımındaki dengesizlikleri gidermek ve ihtiyaç duyulan bütün bölgelere adil bir dağılımla hekim gönderebilmek amacıyla gerçekleştirilmişti. Personel dağılım cetveli çıkartılırken; illerin nüfusları, demografik ve coğrafik özellikleri, o bölgenin sağlık tesislerine uzaklığı, mevcut sağlık tesislerinin vasıfları ve sağlık hizmeti sunucularının (özel hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) hizmet nitelikleri de dikkate alındı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zorunlu hizmet uygulamasının Türkiye için bir gereklilik olduğunu belirtti. Türkiye’deki hekim sayısının yetersizliğini vurgulayan Bakan Akdağ, “Devlet hizmeti yükümlülüğünün uygulanması, bölgede yaşayan insanlarımız adına daha doğru bir yaklaşımdır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa bölgesinde 52 ülke bulunuyor. Ermenistan, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Tacikistan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu bu 52 ülke arasında Türkiye, nüfusa oranla hekim sayısı itibariyle 52. sırada, yani sonuncu sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bazı illerde olması gereken sağlık personeli ile mevcut durumun karşılaştırması ise şöyle:

İL UZMAN PRATİSYEN HEK.

Çalışan/olması gereken Çalışan/olması gereken

Ağrı 52 173 73 256

Diyarbakır 221 404 433 519

Erzurum 207 336 303 405

Hakkari 19 79 46 101

Kars 55 118 78 161

Muş 51 130 88 194

Siirt 38 100 79 152

Van 129 369 178 386

Batman 46 157 133 185