KEY ödemelerine haciz konulamayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, KEY ödemeleri görüşüldü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Konut Edindirme Yardımı'nın (KEY) hak sahiplerine ödenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yükümlülüğü için devlet iç borçlanma senetleri, EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için ise özel tertip iç borçlama senedi ihraç edilebilmesini düzenleyen yasa teklifi kabul edildi.
Kanun teklifi, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından, EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine ikrazen devlet iç borçlanma senetleri ihraç edilebilecek. EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için ise Hazine Müsteşarlığı tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

KEY hak sahiplerine ödenecek para veya verilecek hisse senedi üzerinde haciz konulamayacak, bu alacaklar devir, temlik ve rehine konu edilmeyecek.

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, kanun teklifinin yasalaşmasının, Temmuz ayında hak sahiplerine ödeme yapılmaya başlanması ve uygulamanın sona erdiği 1995 yılından bu yana devam eden KEY sorununun çözümü bakımından önem ve aciliyet taşıdığını bildirdi.

Şimşek, ''Teşvik kapsamındaki illerde elektrik paralarının ne zaman ödeneceğine'' ilişkin soru üzerine de Maliye Bakanlığının konuyla ilgili olarak 100 milyon YTL'lik ödeneği serbest bıraktığını belirterek, ''Bu paranın en kısa zamanda ödenmesi için talimat verdim. Yakında ödemeler gerçekleşecek'' dedi.