Özürlülere eğitim desteği miktarı

Maliye Bakanlığı, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 304 TL, grup eğitimi için 87 TL olarak belirled

Maliye Bakanlığı’nın ”2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 304 TL, grup eğitimi için 87 TL olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.