A. Mahkemesi Raportörü Can davanın reddini istedi

Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, davanın reddi yönünde görüş bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğiyle ilgili açılan davada, esas hakkındaki hazırladığı raporda, davanın reddi yönünde görüş bildirdi.

 

A. Mahkemesi Raportörü Can raporunu tamamladı