AB çifte standart uyguluyor!

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, AB'nin Kıbrıs konusunda bir dayatma içerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisi ilk toplantısını TOBB-ETÜ’de yaptı. Toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun, zorunlu istihdamla devletin kendi sosyal güvenlik sorumluluğunu özel sektöre yüklediğini belirterek, “Sosyal sorumluluğu taşımak güzel bir şey. Ama bu rekabet çağında hem diyoruz KOBİ’leri güçlendirmek lazım hem 50 kişiyi aşarsa cezalandırıyorsun.

Bu ortam da insanımızı (onayladığım için söylemiyorum) kayıt dışılığa itmiş. kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı istihdamı da besler hale gelmiş. Şimdi yakınıyoruz. Onun için bütün bunları sizlerle birlikte düzeltmemiz lazım. Bu beraberliğe sendikalarımızında Türkiye’nin geleceği, kutsal bildiğimiz emeğin güvencesi bakımından anlayışla yaklaşmasını bekliyorum” dedi.

İlerleme Raporu’na Kıbrıs konusuyla AB’nin bir dayatma içerisinde olduğunu ifade eden Coşkun” AB bazı şeyleri emrivaki ve çifte standart uygulayarak çözme yoluna gitmek istiyor” diye konuştu. Coşkun, Türk Standartlar Enstitüsü’nün (TSE) ardından Çimento Müstahsilleri Birliği’nin öncülüğünde kurulan Kalite Çevre Konseyi’nin de CE belgesi verme yetkisi aldığına dikkat çekerek, bununda sanayicinin önünde büyük bir engeli kaldırmış olduğunu söyledi.