AB sosyal diyaloğun güçlenmesine katkıda bulunuyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Türkiye'de Sosyal Diyaloğu Değişim ve Yenilik İçin Güçlendirme" projesinin açılışı 10 Mart'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

22 ay sürecek projenin 4.29 milyon Euro’luk toplam bütçesinin 4.16 milyon Euro’su Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor.

Projenin amacı, ekonomik ve sosyal kalkınmaya itici güç olacak şekilde Türkiye’de sosyal diyaloğun güçlendirilmesi. Her düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesi ve AB sosyal politikaları kapsamında ileride ortaya çıkacak sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve sosyal ortaklara destek sağlanacak.

Bunun yanısıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla sosyal politikaya ilişkin AB müktesebatı, sosyal diyalog kuralları ve ilkeleri, iletişim ve müzakere becerileri gibi konularda eğitimler düzenlenecek.

Proje ayrıca, sektör ve işletme düzeyinde işçi ve işveren kuruluşlarının ortak projeler yürütmesini amaçlayan bir hibe programının uygulanmasıyla, iki taraflı sosyal diyalog kültürünün geliştirilmesine de katkıda bulunacak. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bilgi kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, ekipman ve bilişim teknolojisi (IT) altyapı desteği de sağlanacak. Konuya ilişkin detaylı bilgi, Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun 312-459 87 00 numaralı telefonundan edinilebiliyor.