AB yolunda zor görev

Müzakerelerin askıya alınmasının ardından “Durmak yok. Kendi müzakeremizi kendimiz yaparız” diyen Hükümet, işi sıkı tutuyor.

Türkiye’nin bazen tren kazasına uğrayan, bazen de dondurulan Avrupa Birliği’ne girme serüveninde, AK Parti Hükümeti işi sıkı tutuyor. Seçimlerin yaklaşmasına rağmen, AB konusunda önemli kararlar alan hükümet, uyum çerçevesinde en ağır ödevini de netleştirdi. 2007-2013 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde AB’ye üyelik yolunda izlenecek yol haritasını belirleyen hükümet, Ankara’nın AB’ye uyumda “yasal teknik ev ödevi”ni de ortaya koydu.

MECLİS MESAİ YAPACAK

Türkiye’de uzun yıllardır görülmeyen bir istikrara imza atarak 5’inci yılına giren TBMM, hükümetin AB için belirlediği “yasal teknik ev ödevi”ni yaklaşan seçimler öncesi uzun mesailer harcayarak çıkartmaya çalışacak. Meclis’in öncelikli olarak çıkarması gereken 19 yasa tasarısı var. Bunlar arasında kurulduğu 2000’den beri yasası olmadan 60 uzmanla çalışan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin (ABGS) teşkilat yasasının çıkarılması da yer alıyor. Trafikte önemli düzenlemeler içeren “Trafik Yasa Tasarısı”, “Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı”, “Kişisel Verilerin Korunması”na yönelik yasa tasarısı ise, öncelikli yasalar arasında bulunuyor.

HEDEF 5 MİLYAR EURO DESTEK

Hükümet, AB ile yürütülen mali işbirliğinden en iyi şekilde yararlanmak için de, bazı düzenlemeler planladı. AB desteğinin 2007-2013 döneminde 5 milyar euroya çıkarılması hedefi için yapılacak düzenlemede ise şu yasa tasarıları bulunuyor: l Merkezi Finans ve İhale Birimi Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı. l Ulusal Ajans Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı: DPT bünyesindeki ajans, genellikle AB eğitim programlarının koordinasyonunu yürütüyor. Tasarı ile programlardan kullanımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sayıştay, Sigortacılık, Türk Ticaret, Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında, Kamu Alımları Yasaları’nda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Tasarıları.

Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesiyle İgili Yasa Tasarısı.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) Teşkilat Yasası’nın Çıkarılmasına İlişkin Tasarı: Türkiye’nin, AB’den adaylık statüsünü almasının ardından 2000’de kurulan ve uyum sürecinde önemli bir rol üstlenen ABGS, 60 uzmanla AB ile her türlü uyum faaliyetini, kurumlararası koordinasyon ve mali işbirliği programlarını yürütmeye çalışıyor. Tasarı ile kurumun güçlendirilmesi öngörülüyor.

İŞTE ÇIKACAK YASALAR

Hükümetin acil olarak çıkartılmasını öngördüğü yasa tasarıları şöyle sıralandı:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kurulmasına İlişkin Yasa Tasarısı.

Su Ürünleri Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı.

Gümrük Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı.

Elektronik ve Haberleşme Yasa Tasarısı.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı.

Hijyen Paketi (Gıda Yasası, Gıda Hijyeni ve Yem Yasa Tasarısı).

Devlet Memurları Yasası ve İş Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı.

Karayolu Trafik Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı.

Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı.

Petrol Yasası Tasarısı (Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor).