ABD’de siyahiler uyuşturucu müptelası

ABD'de siyahiler, alkol alışkanlığında ülke ortalamasının altında kalıyor, ancak uyuşturucu kullanımında yaklaşık 1,1 milyon siyahinin tedavi edilmesi gerekiyor.

Özellikle büyük kentlerde eğitimli siyahi kadınların, siyahi erkeklere göre fazla olmasının, “eğitimli siyahi eş” bulmayı zorlaştırdığı belirtiliyor.

ABD Madde Kullanımı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Yönetimi (SAMHSA) tarafından ülke genelinde yapılan araştırma, siyahların nüfusu konusunda ilginç veriler ortaya çıkardı.

Buna göre, 18 yaş ve üstü siyahi erkeklerde alkol kullanımı, genel yetişkin ortalamasına göre, önemli seviyede aşağıda. Bu oran, genel nüfustaki yetişkinlerde yüzde 55’lere ulaşırken, siyahi erkeklerde yüzde 44 civarında.

Aşırı alkol alımında da yüzde 21 ile siyahi erkeklerin oranı, yetişkinlerin ortalaması olan yüzde 25’in altında kalıyor. 18-25 yaş arasındaki gençlerde ise bu oran çok daha belirgin. Siyahi gençlerde aşırı alkol kullanımı yüzde 25 iken, ülke genelindeki gençlerde yüzde 41 düzeyinde.

Ancak bu durum, 18-44 yaş arası hamile siyahi kadınlarda değişiyor. Araştırmaya göre, bu yaş grubundaki hamile siyah kadınlarda aşırı alkol kullanımı, yüzde 8 ile genel ortalama olan yüzde 4’ün iki katı.

1,1 MİLYON SİYAHİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYUYOR
Siyahi yetişkinler, alkol kullanımında ulusal oranların altında kalmasına rağmen uyuşturucu madde alışkanlığında durum tersine dönüyor.

ABD’de yüzde 9,5 civarındaki yetişkin siyahi uyuşturucu madde kullanıyor. Bu oran ülke genelinde yüzde 8. Bu fark, 26 yaş üzeri erkeklerde daha dikkat çekici. Örneğin, 26-49 yaş arası siyahi erkeklerde uyuşturucu madde kullanımı oranı yaklaşık yüzde 15 iken, bu oran aynı yaş grubundaki genel erkek nüfus ortalamasında yüzde 11.

Dikkate diğer tespitler de şöyle:

-Araştırmada, yaklaşık 1,1 milyon siyahi yetişkin (yüzde 4,4), geçen yıl içinde uyuşturucu kullanımı sorunu nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyanlar kategorisinde sınıflandırıldı. Bu rakam, yüzde 2,9 oranındaki ulusal ortalamanın üzerinde.

-Tedaviye ihtiyaç duyan siyahi yetişkinlerin yaklaşık 4’te biri (yüzde 24,2’si), tedavilerini özel tesislerde yaptırıyor. Bu da yüzde 19,2’lik ulusal ortalamanın üzerinde bir sonuç.

SİYAHİ KADINLAR, EĞİTİMLİ SİYAHİ EŞ BULAMIYOR

ABD Nüfus Bürosunun verilerine göre, özellikle büyük kentlerde üniversite mezunu siyahi kadın sayısı, aynı gruptaki siyah erkeklere göre 3’te 1 oranında daha fazla. Bu durumun siyahi kadınların kendi ırklarından eğitimli eş bulmasını “sınırladığı” ifade ediliyor.

Washington Post’un konuyu ele alan bir yazısında, “eğitimli iyi siyah erkek” bekleyen siyahi kadınların yalnız kalabildiği belirtildi. Bazı internet blogları ve yazarlar ise siyahi kadınları konuya ırksal yaklaşmayarak beyaz erkeklerle flört etmeye teşvik ediyor.