AB’de dini simge tartışması

Mahkemelerde çarmıha gerilmiş İsa tasviri bulunması laikliğe aykırı değil mi?

İtalya’da mahkemelerde hakimlerin arkasında dini simge yer almasının faşist dönemden kalan bir genelgeye dayandığı, laiklik ilkesine aykırı olduğu için kaldırılması gerektiği öne sürüldü.

İtalyan mahkemelerinde dini simge bulunup bulunmaması Avrupa Parlamentosu’nda tartışma konusu oldu. AP Liberal Grubu üyelerinden Marco Cappato AB Komisyonu’nun yanıtlaması istemiyle 28 Ocak’ta AP Başkanlığı’na bir yazılı soru önergesi verdi. Cappato önergesinde “İnanç özgürlüğü, ayrımcılık yapmama, laik devlet ve kiliseyle devletin ayrılmasını sağlayan Avrupa mevzuatı ve uluslar arası mevzuata rağmen İtalyan Hükümeti, hala, temyiz mahkemesince yürürlüğü durdurulmuş bulunan faşist bir genelge temelinde, mahkemelerde Katolik hacının sergilenmesini talep etmektedir” dedi.

Yahudi bir yargıç olan Luigi Tosti’nin mahkeme salonlarından çarmıha gerili Hz.İsa tasvirinin kaldırılması, bu olmazsa Yahudi menorahının yani yedi kollu şamdan dahil diğer dini sembollere yer verilmesini istediğini kaydeden Parlamenter Cappato, isteğin İtalyan adalet bakanlığı tarafından reddedildiğini bildirdi.

Duruşmalara girmeme kararının ardından yedi ay hapis cezasına çarptırılan hakim Luigi Tosti’nin bu cezasının ertelendiği ve bir disiplin soruşturmasına uğradığını belirten AP Milletvekili Cappato, önergesinde şöyle dedi:

“Avrupa Konseyi, mahkemelerde dini simgelerin sergilenmesi ve İtalyan Hükümeti’nin Hakim Tosti’nin talebini reddetmesine karşı değil midir, sergilenen tüm bu simgelerin inanç özgürlüğü, dini ya da ırksal ayrımcılığın yasaklanması, laik devlet ve yargı sistemi ve kilise ve devletin ayrılmasına ilişkin uluslar arası, Avrupa ve ulusal mevzuata aykırı olduğunu düşünmemekte midir?”