AB’de Türkiye’ye karşı komplo var

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı "gerçek bir komplo" olduğu öne sürüldü.

Le Figaro gazetesi yazarı Alexandre Adler, Türkiye’nin AB üyeliği hedefinin gerçek düşmanlarının Ermeniler, Rumlar veya Yunanlılar değil, ırkçı Hıristiyan köktendincileri arasında bulunduğunu savunurken, “Amacı Türk adaylığını baltalamak olan gerçek bir komplo ile karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro yazarı Alexandre Adler, “Türkiye’yi baltalamak kim ister?” başlıklı yazısında “Başta Fransa’da olmak üzere, Avrupa kamuoyunun habersiz ancak halen amacı Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığını baltalamak olan gerçek bir komplo ile karşı karşıyız” ifadesini kullandı.

Adler, Türkiye’nin AB üyeliğinin asıl düşmanlarının Ermeniler, Yunanlılar ve Rumlar olmadığını öne sürerek Türkiye’ye karşı uğraşan gerçek lobilerin başkaları olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye’nin katılımına asıl karşı çıkanlar, Avrupa’da ırkçı eğilimleri olan köktendinci hristiyanlar ve Avrupa ile Arap dünyası arasında sıkı bir ittifakın taraflarları arasında bulunuyor.”

Almanya ve Avusturya’daki Türkiye karşıtlarının, ikinci kuşak Türk göçmenlerine vatandaşlığın verilmesini reddetikleri gibi Müslüman bir ülkenin Avrupa’ya girmesini de istemediklerini belirten Adler, Arap dünyasındaki milliyetçi ve İslamcı cereyanlara uyum içerisinde olanların da, “Komşu diktatörlükleri açısından istikrarsızlaştırıcı etkileri olan örnek bir demokrasiye sahip bir Müslüman ülkesi”ni de istemediklerini kaydetti.

“Höşgörü ve dinamik” büyük bir demokrasi olan Türkiye’nin aynı zamanda İsrail’in “stratejik müttefik” oluşunun da Türkiye karşıtlığı için diğer bir neden olduğunu savunan Adler, bu olumsuz tutumların Türk kamuoyunu etkilediğini belirterek Türkiye’de laik solun Avrupa perspektifinden uzaklaşmasına başladığını, İslamcıların ise, alternatif bir projeye yöneldiklerini belirtti.

Alexandre Adler, Türk demokratları ve Avrupa kamuoyunun bu “büyük uygarlık projesini” sabote etmek isteyenlerden hesap sormaları gerektiğini vurguladıktan sonra Fransa’nın, “Sadece Türk pazarları değil, aynı zamanda tarihinin her önemli döneminde Fransa’ya yönelen bu büyük milletin sevgisini kaybettiren” bir yaklaşımda ne gibi avantajlar bulduğunu anlayamadığınına yazdı.