AB’ye tam üye olmasak da insan hakları korunacak

Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu Başkanı Mustafa Taşkesen, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olunmasa bile insan hakları koruma ve geliştirme çalışmalarının süreceğini söyledi.

İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yapılan reformların hayata geçirilmesi için kurulan il ve ilçe İnsan Hakları Kurulları’nın daha etkin hale getirilmesi için planlanan 20 toplantının 14.’sü Diyarbakır’da başladı. 2 gün sürecek eğitim programında katılımcılara insan hakları kavramı, anlamı, kapsamı, önemi, insan haklarına ilişkin normlar ve uygulamalar konusunda bilgi verilecek.

Toplantıda konuşan Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu Başkanı Taşkesen, Türkiye’nin insan hakları alanında “Muasır medeniyet seviyesine üstüne çıkmayı” hedeflediğini belirtti.

‘İnsan Hakları’nın insanlığın ortak değeri olduğunu, ülkelerin kendi iç meselesi olmaktan çıkarak evrensel bir nitelik kazandığını aktaran Taşkesen, “Son yıllarda yasalarda yapılan bir takım düzenlemeler neticesinde ülkemizde insan hakları standartlarının yükseltilmesi yolunda önemli mesafeler alındı. Bununla beraber yasal değişikliklerin yapılmasıyla işin bitmediği, asıl olanın uygulama olduğunu herkesçe malumdur. Bu da büyük bir zihniyet değişikliğini zorunlu kılmaktadır” dedi.

İnsan haklarının tam olarak tesis edilmesi için sorumluluğün öncelikle devlete ait olduğunu kabul eden Taşkesen, sivil toplum kuruluşları ve bireylere de önemli görevler düştüğüne dikkat çekti.

Anadolu’da kök salmanın ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi sayesinde gerçekleştiğinin altını çizen Taşkesen, konuşmasını “Avrupa Birliği’ne tam üye olmasak bile insan haklarını koruma ve geliştirme yönündeki çalışmalarımızı başkaları istediği için değil, kendi insanımız hak ettiği için sürdüreceğiz” sözleriyle noktaladı.

İnsan hakları standartlarının yükseltilmesi için 2000 yılında 81 il 850 ilçede İnsan Hakları Kurulları oluşturulmuştu. 2003 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle kurul üyelerinin çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarından olması sağlandı.

İl ve ilçe insan hakları kurullarının temel amacı, toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, korumak, hak ihlal iddialarını incelemek, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmektir.