Acarİstanbul için yargıya gidiliyor

Çevre ve Orman Bakanlığı, Beykoz Belediyesi Encümeni'nin Acaristanbul villarına ilişkin kararının hukuka aykırı olduğunu, kararın iptali için yargı yoluna gidileceğini açıkladı.

Beykoz Belediyesi Encümeni, Serdaroğlu Özel Ormanı’ndaki Acaristanbul villaları ile ilgili yapılacak işlemin Danıştay’dan gelecek nihai karara bağlı olduğu kararına varmıştı.

Bakanlık açıklamasında, ”Özel orman olması nedeniyle Bakanlık’tan izin alındıktan sonra yapılaşmaya gidilmesi gereken söz konusu yerde, belediye tarafından Bakanlığımız’dan izin alınmadan yapı ruhsatları verilmiştir” denildi.

Bakanlık, Encümen kararında belirtilen gerekçelerin ve bu gerekçelere göre verilen kararın yasal dayanağının olmadığını bildirdi.

“Belediye yargı kararlarını hiçe sayıyor”

Bakanlık, “Beykoz Belediyesi, yargı kararlarını hiçe sayarak suç işlemektedir. Ruhsat iptaline ilişkin yargı kararı uyarınca tesis edilecek işlemler, İmar Kanunu 32 ve 42’nci maddelerde düzenlenmiştir. Danıştay Başkanlığı’nca temyiz safahatında yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmediğine göre iptal kararı uyarınca, İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılabilir” açıklamasında bulundu.

Bakanlık, orman alanlarında inşaat yapmanın temel şartının, Orman Bakanlığı’ndan kesin izin alınması olduğunu hatırlattı.

Belediyenin 3194 sayılı yasaya göre kendi sınırları içinde ruhsat verme yetkisi bulunduğunu kaydeden Bakanlık, orman alanlarında ise, özel nitelikli orman kanununun öncelikle uygulaması gerektiğini, bu nedenle bakanlığın kesin izni olmadan yapı ruhsatı verilemeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, iptal kararınının da bu gerekçelere dayandırıldığını belirtti. Bakanlık izni olmadan verilen yapı ruhsatlarının iptali için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin açtığı davada, ruhsatların iptali kararlaştırılmış, Beykoz Belediyesi’nin bu kararın iptali istemiyle açtığı dava da reddedilmişti.

“Bakanlığımız yargı yoluna gidecektir”

Bu durumda yapı ruhsatlarının yasaya aykırı verildiği iddia edilen açıklamada, ”Dolayısıyla, binalar da ruhsatsız konuma gelmiştir. Hukuka aykırı verilmiş ruhsatlar, kazanılmış hak oluşturamaz. Emsal olarak gösterilen kararlar, konuya ilişkin değildir. Bakanlıktan izin alınmadan verilmiş, yasaya aykırılığına dair karar bulunan ruhsatların kazanılmış hak oluşturacağına dair hukuka aykırı encümen kararının iptali için bakanlığımız yargı yoluna gidecektir” denildi.