Acaristanbul’da karar haftaya

Acaristanbul'un ruhsatlandırılması için gerekli işlemlerin süresinde yerine getirilmemesi üzerine konuyu görüşen Beykoz Belediye'si, dosyanın 7 gün süreyle incelenmesine karar verdi.

Mimarlar Odası İstanbul Şubesinin İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesinde açtığı davanın, 9 Nisan 2006 tarihinde Acaristanbul’daki ruhsatların iptali kararıyla sonuçlanması ve Acarlar İnşaat A.Ş’nin itirazının Danıştay tarafından reddedilmesiyle ilgili süreç devam ediyor.

Beykoz Belediyesi, Danıştayın kararının ardından 18 Aralık 2006 tarihine kadar yaptığı inceleme sonucunda yapı tatil tutanakları tutarak, 4 adedi su basman seviyesinde olan 142 adet yapının ruhsatsız hale geldiğini Acarlar İnşaat A.Ş’ye bildirildi.

Acarlar İnşaat A.Ş’ye Beykoz Belediyesince yapılan tebligatta, resmi işlemlerin en geç 1 aya kadar tamamlanması, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddeleri uyarınca yıkım ve para cezası uygulanmak üzere dosyanın encümene sevk edileceği belirtildi.

Yapıların ruhsatlandırılması için verilen sürenin 18 Ocak 2007 tarihinde bitmesi ve bu sürede ruhsatlandırma yapılmaması sonucu Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül 19 Ocak 2007 Cuma günü dosyayı encümene sevk etti. Beykoz Belediyesi binasında olağan toplantısını yapan 7 üyeli encümen, toplantıda 7 gün süreyle dosyayla ilgili tüm işlem ve evrakların gözden geçirilerek incelenmesine ve kararın gelecek hafta yapılacak toplantıda açıklanmasına karar verdi.