Açıköğretime haksızlık!

Danıştay, gerekçeli kararında, yönetmeliğin "açıköğretim liselerinden asıl yararlanmaları gerekenler açısından eşitsizlik yarattığı, yasaya, eğitim sisteminin amacına, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını" belirtti.

Meslek liselilere, imam hatip liseleri mezunları ve öğrencilerine açıköğretim liselerinden de mezun olarak istedikleri üniversiteye girme hakkı tanıyan Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği’nin yürütmesini durduran Danıştay 8. Dairesi, gerekçeli kararını açıkladı.
Kararda, açıköğretim liselerinden asıl yararlanmaları gerekenler açısından eşitsizlik yaratan yönetmeliğin, yasaya, eğitim sisteminin amacına, ilkelerine, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı kaydedildi.

Amacı aşıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın itiraz edeceğini açıkladığı taraflara tebliğ edilen 8. Daire’nin kararında, Milli Eğitim sisteminin örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrıldığı, yaygın eğitimle örgün eğitimden yararlanamayanlara eğitim verilmesinin, bu kişilere bilgi ve beceri kazandırılmasının amaçlandığı vurgulandı.
Dava konusu yönetmelikte, açıköğretim liselerinin örgün eğitim kurumu olmadığına işaret edildiğine yer verilen gerekçede, buna rağmen aynı yönetmeliğin 3. maddesiyle açıköğretim liselerinin örgün ortaöğretim kurumlarının yer aldığı basamağa dahil edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Bu amaç doğrultusunda 6. maddede açıköğretim liselerinde örgün eğitim kurumlarındaki programın uygulanacağının belirtildiği ifade edildi.
Gerekçede, böylece yaygın eğitimin, örgün eğitimden yararlanamamış olanları eğitim sistemi dışında bırakmamaya yönelik amacının dışına çıkıldığına dikkat çekildi.
Gerekçede, eğitim sistemindeki kademelerden geçenlerin, açıköğretim lisesine girerek eğitim hakkından yeniden yararlandırılmaya çalışılmasının eşitsizlik olduğu, bu durumda haktan öncelikli yararlanması gerekenlerin eşitsizliğe uğrayacağı anlatıldı. Eğitim sisteminin bütünlüğünü bozacağı belirtilen düzenleme için, “Yasaya aykırı olduğu gibi eğitim sisteminin amacına, ilkelerine, hukuka ve hakkaniyete de uygun değildir” denildi.

Yargıyla istikrar kazandı
Kararda, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan öngörülerin de dava konusu yönetmelikle hayata geçirilmesinin, yönetmelikte yer alan düzenlemelerde bu haliyle belirlenen hukuka aykırılıklar nedeniyle mümkün bulunmadığı ifade edildi. Gerekçede ayrıca, farklı okul türleri arasındaki nakillerin nasıl yapılacağının da yargı kararlarıyla istikrar kazanarak sisteme yerleştiği vurgulandı.