Açlık sınırı 729 YTL’ye yükseldi

Aralık 2005 fiyatlarına göre; çalışan tek kişinin açlık sınırı 729 YTL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 1.900,44 YTL'ye çıktı.

Araştırmaya göre; 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 0.35 oranında artarak 1.900,44 YTL’ye yükseldi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0,30 oranında artarak 729,39 YTL’ye ulaştı.

Araştırmaya göre; Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma toplamı 2005 yılı Aralık ayında 694,33 YTL olarak tahmin edildi. Yine 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın günlük 13,68 YTL olduğu belirlendi. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı yüzde 21,59 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı 410,31 YTL olarak tespit edildi. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payının yüzde 21,59 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamının ise 410,31 YTL olduğunu açıklandı.

Türkiye Kamu- Sen açıklamasında, Aralık 2005 itibari ile ortalama 754,86 YTL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcamasının maaşının yüzde 54,35’ini oluşturduğunu, konut giderinin ise; ortalama maaşının yüzde 37,62’sine denk geldiğini bildirdi. Bir memurun ortalama maaşının yüzde 91,97’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda olduğu diğer harcamalar için yüzde 8,03’lük bir pay ayırabildiği ifade edildiği açıklamada, ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için maaşından geriye yalnızca 60,61 YTL kaldığı ifade edildi.