Adalet Bakanlığı 2 bin 300 dosya için kanun yararına bozma istedi (Özel)

Adalet Bakanlığı, 2 bin 295 dosya için 'kanun yararına bozma' gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Adalet Bakanlığı, 2 bin 295 dosya için ‘kanun yararına bozma’ gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Bu dosyalardan 528’i bozulurken; 49 dosyaya red kararı verildi. Halen Yargıtay’dan dönmeyen dosya sayısı ise bin 718. Kanun yararına bozma yoluna gidilmeyen dosya sayısı 80 bin 77. 2012 yılı öncesi Yargıtay’a gönderilmiş olan ve 2012 yılında Yargıtay’dan dönen dosyaların 2 bin 562’si bozulurken; 452 dosya hakkında red kararı verildi.

2992 sayılı Kanun’un 10’uncu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca, hukuk mahkemelerince kesin olarak verilen hükümlerle, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve Yargıtay’ca (ya da idari yargı yönünden Danıştay’ca) incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümlere karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerinin yıllar itibariyle dağılımı şöyle:

Yıllar itibariyle kanun yararına temyiz işlemleri sayısı; 2005 ylında açılan dosya sayısı 401 iken; 2012 yılında 672 oldu. Eksik tebligat 2005 yılında 86 iken; 2012 yılında 7 oldu. Bakanlık gerekçeli ret 2005 yılında 246; 2012 yılında 642 oldu. Yargıtaya yazılan 2005 yılında 96; 2012 yılında 59 oldu. Kanun yararına bozulan 2005 yılında 70 iken; 2012 yılında 29 oldu.

2 BİN 500 DOSYA İÇİN BOZMA KARARI VERİLDİ

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309’uncu maddesi uyarınca 2012 yılında kanun yararına temyiz yolu ile ilgili istatistikler ise şu şekilde: 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında kanun yararına bozma bürosuna gelen dosyaların durumunda devir 2 bin 165; gelen 10 bin 786; toplam 12 bin 951. Çıkan 10 bin 651; derdest 2 bin 300.

Kanun yararına bozma yoluna gidilmeyen 80 bin 77 dosya iken; kanun yararına bozma yoluna gidilen bozma 528; red 49; Yargıtay’dan dönmeyen bin 718. Birleşen 279. 2012 yılı öncesi Yargıtay’a gönderilmiş olan ve 2012 yılında Yargıtay’dan dönen dosyaların bozma-ret durumları da şu şekilde: Bozma 2 bin 562, ret 452.

BOZMA YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT

Kanun yararına bozma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 ve 310’ncu maddelerinde düzenleniyor. Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal sebeplerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildiriyor.

2992 sayılı Adalet Bakanılığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun’un 9. Maddesi c. bendi gereğince kanun yararına bozma yoluna başvurma yetkisi Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ait. Bu sebeple ceza mahkemelerinden verilen karar veya hükümle ilgili olarak iki şekilde başvuru oluyor. Birincisi Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla, diğeri ise vatandaşların dilekçeleri ile oluyor.