ADD: Anasaya değişikliği insafsızlık

"Meşruiyetini kaybetmiş bir partinin mutfağında ve onun iradesi ile hazırlanan bir Anayasa değişikliği önerisini tartışarak kamuoyunu meşgul etmek en azından insafsızlık ve halkımıza karşı saygısızlıktır"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanvekili Saim Sezen, “Anayasa Mahkemesi kararı ile laiklik karşıtı eylemelerin odak noktası olduğu tespit edilen ve bu nedenle meşruiyetini kaybetmiş bir partinin mutfağında ve onun iradesi ile hazırlanan bir Anayasa değişikliği önerisini tartışarak kamuoyunu meşgul etmek en azından insafsızlık ve halkımıza karşı saygısızlık olarak düşünülebilir” dedi.

Sezen, yaptığı yazılı açıklamada AKP’nin kamuoyuna sunduğu Anayasa değişikliği paketini değerlendirdi. Anayasa paketini, “Görevlerini yapmayan ve yapamayan bir iktidarın örtme harekatı niteliğinde olan ve son çırpınışı olarak sahneye konulan bir senaryo” olarak yorumlayan Sezen, “Anayasa değişiklik önerilerinin hiç birisi halkın günlük yaşamını iyileştirmeye yönelik değil” dedi.

Önerileri, “halk için hiçbir öncelik taşımayan, temel hak ve özgürlüklerdeki kısıtlamaları ve sınırlamaları ortadan kaldırmayan, örgütlenme ve hak arama özgürlüklerini daha da sınırlamaya çalışan, demokratik düzeni geliştirici ve genişletici nitelik taşımayan, lider sultasına son vermeyen, bütün yetkiyi ve gücü bir kişide toplamayı amaçlayan” öneriler olarak değerlendiren Sezen, taslağın kamuoyuna yansıtılmayan bazı konuları örtmek için gündeme sokulmuş olabileceğini de öne sürdü.

Sezen’in açıklaması şöyle:

“Bu değişiklik önerisinin hayata geçirilmesinin ülke koşullarında mümkün olmadığını bile bile kamuoyu gündemine sokanlar öneri ret edildiğinde mağdur ve mazlum rolü oynama amacını taşıyor olabilirler.

Bu değişiklik önerileri rejimin temel ilkesi olan güçler ayrılığı ilkesinin ve bağımsız yargı anlayışının ortadan kaldırılarak yürütmeye bağlı ve yürütmenin diktatörlüğüne elverişli bir düzenin kurulmasını amaçlayabilir.
Anayasa Mahkemesi kararı ile laiklik karşıtı eylemelerin odak noktası olduğu tespit edilen ve bu nedenle meşruiyetini kaybetmiş bir partinin mutfağında ve onun iradesi ile hazırlanan bir anayasa değişikliği önerisini tartışarak kamuoyunu meşgul etmek en azından insafsızlık ve halkımıza karşı saygısızlık olarak düşünülebilir.

Bu öneri paketinin derhal geri çekilmesini ve yerine meşruiyetin kaynağına gidilerek Anayasa yapıcı bir kurucu meclise işin bırakılmasını yüce milletin huzurunda öneri sahiplerine hatırlatmayı görev sayıyoruz.”