Ağabey katili genç kız beraat etti

Kendisine demir çubukla dayak atan ağabeyini öldüren genç kıza, ’meşru müdafaa’dan ceza verilmedi

Savcı, TCK’nın 27/2 Maddesi’nde yer alan, “Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilemez” hükmüne dayanılarak sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Mahkeme heyeti de genç kızı, aynı maddeye dayanarak beraat ettirdi. n Burcu PURTUL

Beraat ettiren madde:
MADDE 25. – (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.