Ağrı yaşam kalitesini de düşürüyor!

Türkiye Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankat Tulunay, insanlar için ağrıların yaşam kalitesini de düşürdüğünü söyledi.

Tanısı konulmayan ağrının tedavi edilemeyeceğini, bunun da gerek insan hayatına gerekse Türkiye ekonomisine ciddi olumsuz etkilerinin olacağını anlatan Tulunay, “Maalesef Türkiye’de birçok kşi ağrılarıyla birlikte ızdırap içinde yaşıyor.
Bu nedenle çocukların okula, yetişkinlerin ise işe gidemediği oluyor. Ağrıları gidermek için kullanılan yanlış ilaçlar hem can kaybına hem de ciddi miktarda ekonomik kayıplara neden oluyor. Gelişmiş ülkeler bütün bunların önüne geçebilmek için ülkelerinin ağrı haritasını çıkarmış durumda. Çünkü ağrı yaşanılan coğrafyaya, genetik özelliklere, beslenme alışkanlıklarına, doğa şartlarına göre değişiyor.” dedi.
Türkiye’de yaşanılan ağrıların yüzde 30 oranında düşürülmesinin bile insanları çok mutlu yaşama sevk edeceği düşüncesinden hareketle 2006 yılı ağrıyla savaş yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda Türkiye Klinik Farmakoloji Derneği yurt çapında yerel toplantılarla halkı ağrılar konusunda bilinçlendirecek.
Zira, halkın ağrı konusunda bilgi eksikliği içinde olması beraberinde yaygın şekilde ağrı kesici kullanımını da getiriyor. Fiyatı daha pahalı olan ağrı kesicilerin daha etkili olduğu düşüncesinden hareketle pahalı ağrı kesiciler alınması ekonomik kayba ve sağlık sorunlarına yol açıyor.