AK Parti Erbakan için kanun teklifini verdi

AK Parti, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine olanak sağlayacak kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ve Ankara Milletvekili Haluk İpek imzasıyla verilen kanun teklifi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerininin İnfazı Hakkında Kanun’un özel infaz hükümlerini düzenleyen 110. maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifle maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesi, üçüncü fıkrasının ise yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

Teklife göre 110. maddenin ikinci fıkrası şöyle olacak: “Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararların aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin süretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere;

a ) Kadın veya altmışbeş yaşının bitirmiş kişilerin mahkum oldukları altı ay,

b ) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları bir yıl,

c ) Yetmişbeş yaşınını bitirmiş kişişlerin mahkum oldukları üç yıl,

d ) Seksen yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları dört yıl veya daha fazla süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkeme veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilir”

Teklifin gerekçesinde, suçlu kişinin yaşı ve cinsiyeti göz önünde bulundurularak mahkum olduğu hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesinin, çoğu zaman cezalandırılmakla güdülen amaçla bağdaşmayan sonuçlar verdiği belirtilerek, cezalandırılmakla güdülen resozyalizasyon amacının ileri yaştaki hükümlüler açısından gerçekleşmediği vurgulandı. İleri yaştaki mahkumların cezalarının kendi konutunda çektirilmesinin, infaz kurumlarındaki mekan sorunu bakımından büyük önem taşıdığı ifade edilen gerekçede, medeni ülkelerde yaş sınırına bakılmaksızın ileri yaşlardaki mahkumların cezalarını evlerinde çekmesine olanak sağlandığı, bu durumun hukuk biliminin bir kazanımı olduğu kaydedildi. Gerekçede, “Bu özel infaz rejiminin, mahkumiyetin dayanağını oluşturan suçun işlenmesi nedeniyle gerek gerçek kişiler, gerekse kamuya karşı oluşmuş tazminat sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır” denildi.

AK Parti’nin yanı sıra Anavatan Partisi de Erbakan’ı kurtarmaya yönelik bir kanun teklifi verdi. ANAVATAN’ın teklifine göre Erbakan, oluşan suç nedeniyle çarptırıldığı para cezasından kendi payına düşeni ödemesi halinde hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulabilecek.