AK Parti ve MHP uzlaştı

AKP ve MHP türbanla ilgili anayasa değişikliğinin ardından bu kez de Hakim ve Savcı adayları sınavı nedeniyle yaşanan krizi çözmek üzere uzlaştı.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Hakimler ve Savcılar Kanunu’na geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi verirken, hükümetle sağlanan uzlaşma gereği teklif 22 Mayıs Perşembe günü Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifin Komisyonda kabul edilmesinin ardından da önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine geleceği kaydediliyor. Teklifte ise ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için hakim ve savcı adaylığı sınavının 6 Mart 2008 tarihinde açıklanan nihai listesinin başarılı sayılması öngörülüyor. Teklifin Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra önümüzdeki hafta da Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

-TEKLİF NE GETİRİYOR?-

MHP’li Şandır’ın Hakimler ve Savcılar Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, “Adalet Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2007 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yaptırılan adli hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı sonuçları ve 4 Şubat 2008 ila 27 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılan mülakat sınavı sonuçları ortalamalarına göre 6 Mart 2008 tarihinde başarılı oldukları ilan edilen adayların tamamının kadro durumuna bakılmaksızın atamalarının yapılması”nı öngörüyor. Teklifin gerekçesinde ise Adalet Bakanlığı tarafından 500 adli yargı hakim ve savcı alımına ilişkin olarak 4 Temmuz 2007 tarihinde ilan yapıldığı, ÖSYM tarafından 3 Kasım 2007 tarihinde yapılan yazılı yarışma sınavında başarılı sayılan 752 kişinin mülakata çağrıldığı hatırlatılıyor. Teklifte, “Mülakat komisyonunun teşkiline ve çağrılacak aday sayısına ve puanlamaya ilişkin değişiklik ve düzenleme öngören 5720 sayılı kanunun kanunlaşma süreci nedeniyle mülakat ertelenmiş, daha sonra alınacak sayının bir katı adayın mülakata çağrılmasını öngören 5720 sayılı Kanun gereğince mülakata bin 3 kişi çağrılmış ve 4 Şubat 2008 ila 27 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan mülakat sonucunda kanuna uygun olarak puanlama yapılmak suretiyle yazılı ve mülakat puan ortalamasına göre 6 Mart 2008 tarihinde nihai başarı listesi ilan edilmiştir. Bu aşamadan sonra daha önce açılıp da yargılaması devam eden Danıştay 12. Dairesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda puanlamanın çan eğrisi usulü değil de standart sapmasız bir formüle göre yapılması gerektiği gerekçesine istinaden 6 Mart 2008 tarihli nihai listede başarılı sayılan adaylardan 114 tanesinin yazılı puanları 70 puanın altına düştüğünden yazılı sınavda başarılı sayılmamaları kaydedilerek atamaları dava sonuna bırakılmıştır” denildi. Çağrıldıkları mülakatta başarılı oldukları ilan edilen, yeterlilikleri tespit olunup ilan edilen 114 kişinin kazandıkları sınav sonucunda atamalarının yapılmamasının hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğu ve kamu vicdanında rahatsızlık yarattığına işaret edilen teklifte şu görüşlere yer verildi: “Davanın sonuçlanmasının alacağı süreye nazaran belirsizliğin devam etmesi öncelikle bu kişilerin mağduriyetine neden olacak sonrasında da hukuk devletine olan güveni zedeleyecektir. Bundan sonra yapılacak sınavlarda geçerli olacak puanlama sisteminin sonucu ilan edilmiş sınava uygulanmaması ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilan edilmiş başarı listesine göre atamaların yapılması herhangi bir haksızlık doğurmayacaktır.”

ZAMAN