AK PARTİ’nin ‘gece yarısı kapkaç’ siyaseti!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'askere sivil yargı yolunun açılması' hakkındaki düzenleme hakkında konuştu.

MHP lider Bahçeli, askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi, ”AK Parti’nin gece yarısı kapkaç siyaseti” olarak nitelendirdi ve düzenlemenin Anayasa Mahkemesinden dönmesi ile ortaya çıkan durumun, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve askeri yargı mekanizmalarına özel bir görev yüklediğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi:

”Bunun bir an önce gerçekleşmemesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri, karşı propagandaların ve kirli siyasetin hedefi olmaya devam edecektir. Biz, hakkındaki iddialara yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamuoyu ile paylaştığı açıklamalarına güvenmek durumundayız. Ancak, son olarak kamuoyuna yansıyan ve doğruluğu konusunda birçok belirsizlik bulunan iddialarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının açıklamalarını tatminkar bulmak mümkün değildir. Eğer, bir üst karargah maiyetindeki gelişmelerden haberdar değilse bu çok ciddi bir sevk ve idare kusurudur, yok eğer bu vahim iddialar gerçek ise bu da kontrol dışı tehlikeli sapmalara ve niyetlere işaret etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir karalama kampanyası olduğu açıktır. Ancak bu karalamalara istinat eden suç ve kusurların da alenileşmeden ortaya çıkartılmasında kendi iç denetim ve idari yapısını devreye sokması artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde böylesine yıpranmış bir kurumun vereceği her karar, yapacağı her mücadele tartışılır hale gelecektir. Adına ne denirse denilsin, ister plan, ister tatbikat, ister tasarı, isterse tahayyül, bizim kendi milleti üzerinde harekat planlayan bir anlayışı gerekçesi ne olursa olsun hoş görmemiz mümkün değildir. Dileriz ve ümit ederiz ki bu zırvalar gerçek değildir, hepsi birer iftiradır. Türk Silahlı Kuvvetleri asla hak etmediğini düşündüğüm bu ağır ithamlardan ve vebalden derhal kurtulmalıdır.”