Akademik personel alınacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne bazı birimlerde istihdam edilmek üzere akademik personel alınacağı bildirildi.

Mühendislik Fakültesi Tekstil bilimlerinde bir doçent, gıda teknolojisinde bir yardımcı doçent alınacak. Alınacak akademik personelin et ve et ürünlerinde doktora yapmış olma şartları aranıyor. Fen Edebiyat Fakültesi, anorganik kimya, astrofizik ve katı hal fiziği bölümüne birer doçent, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne bir öğretim elemanı alınacak. Başvuru yapacak kişilerin yüksel lisansını yurt dışında yapmış olmaları şartı aranıyor.

Tıp Fakültesi Adli Tıp bölümü için bir yardımcı doçent unvanın da akademik personel alınacak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetmeliği Teftiş Plan ve Ekonomi bölümüne bir doçent, matematik (ilköğretim bölümü) bölümü için bir yardımcı doçent ve bir öğretim üyesi ile fen bilgisi eğitimi bölümü içinde öğretim üyesi alınacak. Matematik bölümü için alınacak akademik personel için doktora yapmış olması, fizik alanında yüksek lisans yapmış olma şartları isteniyor.

Adayların en geç 10 temmuz 2006 tarihine kadar Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları istenirken, başvuru ile ilgili şartların rektörlükten temin edilebileceği duyuruldu.