Akademisyenlere ‘Suriye’ için duyarlılık çağrısı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, akademisyenlere ''Suriye'de iç savaş nedeni ile milyonlarca insan göç etti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, akademisyenlere ”Suriye’de iç savaş nedeni ile milyonlarca insan göç etti. Bu duruma dikkat çekmek her birimizin sorumluluğu, ahlaki görevidir.” diye seslendi.

Zafer Gül, Suriye kaynaklı sorunlar için bir araya gelinmesi, öneriler ortaya koyulması temennisinde de bulundu.

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından ‘Cinsiyet ve Göç’ konulu konferans organize edildi. 40 ülkeden 120 bilim insanının katıldığı uluslararası konferans, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde yapıldı.

Konferansta söz alan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, insanların bir yerden diğerine iş bulmak, eğitim ya da zorlandıkları için göç ettiklerine işaret ederken, “Hareket halinde olan sadece insanlar değil, fikirler, kültürler ve kimliklerdir aynı zamanda.” dedi.

Marmara Üniversitesi olarak akademisyen ve öğrencileri uluslararası değişim programlarına katılarak muhtelif kültürleri deneyimlemelerini teşvik ettiklerini aktaran Gül, bunun da küçük çaplı geçici bir göç anlamına geldiğini vurguladı. Avrupa ülkeleri ile Erasmus, sınır ülkeler ile Mevlana ve Türkiye içinde Farabi programları kanalı ile akıcı bir eğitim ağı oluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Gül, “Bu tür programların kültürel çoğulculuğun daha iyi anlaşılmasını mümkün kıldığına kanaat getiriyoruz.” dedi.

AVRUPA’DAKİ GENÇ TÜRKLER TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Şu an göç alan ve gönderen ülkelerin pek çok güçlükle karşılaştığını belirten Gül, şöyle devam etti:

“1960’lardan bu yana Batı Avrupa’ya binlerce vatandaşını gönderen Türkiye bir araştırma konusudur. Neredeyse 5-6 milyon Türk kökenli göçmenin hayatını idame ettirdiği Avrupa ülkeleri, göç konusunun çok yönlü bir fenomen olduğunun emaresidir. Türklerin ve müslümanların Avrupa’da artan sayısı, entegrasyon, asimilasyon ve göç politikaları gibi birçok soruyu gündeme getirdi.”

Türkiye’nin uzun seneler göç veren bir ülke olduğunu ancak şu an değişik türlerde göç alan bir ülke olmaya başladığından söz eden Rektör Gül, “Örneğin Avrupa’da yaşayan genç Türklerin çoğu Türkiye’ye geri dönmenin yollarını aramaktadır. Bir yandan sosyal ve kültürel sebepler, yükselen ırkçılık, İslamofobia ve ekonomik kriz, öte yandan Türkiye’de ekonomik ve siyasi istikrar Avrupa’daki genç Türkleri Türkiye’ye göç etmeleri konusunda cesaretlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Suriye’de 1 milyonu aşkın bireyi yerinden eden bir çatışmanın görüldüğüne temas eden Gül, “Sadece Türkiye’ye 300 bin Suriyeli geldi ve bunların çoğu kamplara yerleştirilen kadınlar ve çocuklardan oluşmaktadır. Bunlar, kriz durumlarındaki insani durum açısından araştırılmaya değerdir. Türkiye, gelen Suriyelileri iyi karşılamış, sınır kapılarını yeni gelenlere açık tutmuş ve 600 milyon dolardan fazla harcama yapmıştır. Uluslararası gözlemciler Türkiye’deki Suriyelilere Türk hükümeti tarafından ilgiyle davranıldığını belirtmektedir. Ne var ki, savaş durumlarındaki göç, buna maruz kalan insanlar üzerinde kalıcı iz bırakabilir. Bu bağlamda Suriyelilerin durumuna dikkat çekmek bizim akademik sorumluluğumuz ve ahlaki görevimizdir. Bu konferans, bu meselelerin çözümü için bir yol haritası ortaya koyacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Gender and Migration: The Interdisciplinary Approach to Migration Experience and its Consequences’ başlıklı uluslararası konferans Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, London Centre for Social Studies, Gender Institute at the London School of Economics, Centre for Migration Policy Research, Swansea University ortaklığı ile tertip edildi.