Akaryakıt şirketleri ödeme hazırlığında

Danıştay’a yapılan itirazları reddedilen akaryakıt dağıtım şirketleri, EPDK'nın lisanssız bayilere satış yaptıkları gerekçesiyle verdiği 1.6 milyar YTL’lik cezaları, ödeme hazırlıkları yapıyorlar.

Geçen cuma Danıştay 13. Daire’nin Aytemiz Petrol’ün yürütmeyi durdurma talebini reddetmesini değerlendiren bir uzman, “Aytemiz özelinde çıkan karar, diğer şirketlerin başvurularında farklı bir karar çıkması olasılığını hukuken imkansızlaştırdı. Davaların Danıştay’da esastan görüşülmelerinde de bir sonuç çıkmaz, çünkü yürütmeyi durdurma kararlarındaki netlik bunu gösteriyor” dedi.

“Bazı şirketler ödemeler için gereken teminatları zaten verdiler” diyen uzmana göre, “Bazıları bina, arsa, tesis gibi gayrimenkulleri teminat gösterirken bazıları da bankalardan doğrudan teminat mektubu aldılar.” Danıştay, Petrol Ofisi ve ikinci markası Erk, Shell ve Turcas gibi petrol şirketlerinin cezalarına ilişkin yapılan başvuruyu ise henüz karara bağlamadı. Shell Türkiye Genel Müdürü ve Petrol Sanayi Derneği Başkanı Canan Ediboğlu, Danıştay kararlarının şirketler açısından olumsuzluğuna rağmen “Yargıdaki süreç devam ediyor, biz bunun sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. Öte yandan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, akaryakıt şirketlerine verilen cezalarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın usul ve esasları neyse bunların aynen tatbik edildiğini söyledi. Unakıtan, “burada hiçbir değişiklik yok” dedi.