Akdeniz kuraklık tehdidi altında

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın yayınladığı rapor, Akdeniz’deki kuraklık tehlikesinin boyutlarını ortaya koydu.

‘Akdeniz’de Kuraklık-WWF’nin Önerileri’ adını taşıyan rapora göre, Akdeniz’de iklim değişikliğinin de etkisiyle kuraklığın şiddetinin artması bekleniyor. Raporda kuraklığın iki ana nedeninin tarımda yanlış sulama teknikleri ve küresel ısınma olduğu vurgulanıyor.

Hükümetler durum daha da tehlikeli hale gelmeden tarımda su kullanımı politikalarını değiştirmeleri için uyarılıyor. Rapora göre sulama amaçlı yapılan barajlar su kaynaklarının tüketilmesinde en büyük etken. Kuraklığın tüm Avrupa ekonomisine büyük zararlar verdiğinin ifade edildiği raporda, 2003 yılında kuraklığın Avrupa genelinde 11 milyar Euro zarar ve 40 bin hayata mal olacağı kaydedildi.