ALES’e başvurular başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2007-İlkbahar dönemi başvuruları bugün başladı.

ALES’e, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilecek. Yabancı uyruklu öğrenciler de sınava katılabilecek.

ALES’e başvurmak isteyen adaylar, 2 YTL karşılığında 2007-ALES İlkbahar Dönemi Kılavuzu’nu ve Başvurma Belgesi’ni üniversitelerden alacaklar. Adaylar ayrıca 4 YTL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, kurallara uygun olarak doldurdukları başvurma belgesini, banka dekontu ile birlikte yine üniversitelere teslim edecekler. Başvuru belgeleri teslim edilirken 2 YTL olan başvuru hizmeti ücreti de adaylar tarafından ödenecek.

ALES’e başvuracak adaylardan bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi üniversitelerinden, mezun adaylar ise istedikleri üniversiteden başvurma evrakını alacaklar ve doldurdukları başvurma belgelerini mezun olmayan adaylar kendi üniversitelerine, mezun adaylar ise istedikleri üniversiteye onaylatarak teslim edecekler. Açıköğretim programları öğrencileri, bu onayı bağlı bulundukları bürolara da yaptırabilecekler. Başvuru süresi, 5 Mart Pazartesi günü sona erecek.

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER

Sınav, 22 Nisan Pazar günü üniversite rektörlüklerinin bulunduğu Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak ve Lefkoşa’da yapılacak.

Bütün yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde ALES sonuçlarını kullanacak. Adayların ALES’ten başvurdukları lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekiyor.

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, ALES sonuçlarını ilgili mevzuat dahilinde kullanacak. Lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı, yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve sonuç, kurumlar tarafından adaylara duyurulacak.

Üniversitelerin öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda ÖSYM tarafından yapılacak ALES’e girmek zorunlu olacak. Bu sınavda, alanındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Başarılı olan adaylar, 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları, Yükseköğretim Mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla usul ve esasları, Devlet Üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına başvurabilecekler.

Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilecekler.

Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmayacak.”