Çok çocuklu ailelere önyargıyla yaklaşılıyor

Alman medyası çok çocuklu ailelere önyargıyla yaklaşıyor.

Almanya'da yapılan bir araştırma, medyanın çok çocuklu aileler hakkında genelde olumsuz haberler yaptığını ortaya koydu.

Köln şehrinde yapılan araştırmaya kapsamında 2011 ila 2012 yılları arasında 24 gazetede çok çocuklu ailelerle ilgili çıkan toplam bin 100 haber metni incelendi. İnceleme sonunda çıkan sonuca göre medyada çıkan haberler çok çocuklu ailelerin hayat gerçekliğini yansıtmıyor, çoğu zaman da klişe ve önyargılara yer veriyor. Gazete haberlerinin çok çocuklu aileleri özellikle maddi sıkıntılar, aile içi sorunlar, konut yetersizliği gibi problemler bağlamında ele aldığı da araştırmadan elde edilen tespitler arasında.

Ancak tüm medya organlarında aynı yaklaşım söz konusu değil. Ailelerle ilgili uzmanlık dergilerinde çok çocuklu aileler olumlu bir şekilde yansıtılırken, haftalık gazetelerde dengeli bir yayın göze çarpıyor. Çok çocuklu ailelerle ilgili en çok haber ise yerel gazetelerde yayınlanmış.

Almanya'da üç ve daha fazla çocuğu olan aileler çok çocuklu olarak görülüyor. Ülkede ailelerin sadece yüzde 12'sinde üç ve daha fazla çocuk bulunurken, yüzde 36'sında iki, yüzde 52'sinde ise bir çocuk bulunuyor. Yine çok çocuklu ailelerin yüzde 10'u yerleşik Alman, yüzde 17'si ise göçmen.

Çok çocuklu aileler arasında üniversite mezunu olanların oranı yüzde 21 olarak hesaplanırken, herhangi bir mesleği olmayanların oranının yüzde 22 olduğu öğrenildi. Kadınlarda ise mesleği olmayanların oranı yüzde 32, üniversite mezunlarının oranı ise yüzde 13. Yine kadınlarda özellikle üçüncü çocuktan sonra çalışanların oranı hızlı bir şekilde düşüyor.