Alman vatandaşlığına rağbet yok!

Alman Federal İstatistik Dairesi'ne göre, Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısındaki düşüşün geçtiğimiz yıl da sürdüğünü ortaya koydu.

Bir önceki yıla göre yüzde 7,8’lik bir düşüş kaydedilen Alman vatandaşlığına geçiş rakamları 1998 yılındaki rakamlardan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Alman vatandaşlığına geçene en büyük göçmen grubu yüzde 28 ile Türkler oluşturuyor. Geçtiğimiz yıla göre Alman vatandaşlığına geçişte yüzde 26,5’lik bir gerileme kaydeden Türkler ve yüzde 23’lük gerileme kaydeden Afganlılara karşın Sırbistan Karadağlılar yüzde 150 ve Kazakistanlılar yüzde 106’lük artış kaydetti.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dağdelen, vatandaşlığa geçişlerdeki bu düşüşün günümüzde izlenen politikanın doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Almanya’nın izlediği vatandaşlık politikasının, vatandaşlığa geçişleri caydırıcı ve engelleyici bir yönelime sahip olduğunu vurgu yapan Dağdelen, “Bugün vatandaşlık politikasında köklü bir anlayış değişimine gerek vardır. Her vatandaşlığa geçişi basarili bir entegrasyon politikasının sonucu olarak gören bir anlayışa ihtiyaç vardır. Vatandaşlığa geçiş koşullarının sertleştirilmesi yönünde yapılan öneriler ise tam tersine, her başvurunun engellenmek istendiği izlenimini yaratıyor. Söz konusu önerilerin sahipleri adeta, vatandaşlığa geçiş başvurusunda bulunan son vatandaş adayını da caydırıncaya kadar bu sertlik yanlısı tutumlarını sürdürmeye kararlı.” diye konuştu.

Vatandaşlık hakkını uyum sürecinin taçlandırılması olarak gören anlayışlara karşı çıkan Dağdelen, “tam tersine bu hak, eşit hakları sağladığı için uyumun önkoşullarından birisidir. Bu nedenle vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılmalıdır. Sol Parti olarak biz bu konuda mecliste

girişimlerde bulunarak bir önerge sunduk” dedi. Çifte vatandaşlık mağdurlarının durumuna da değinen Dağdelen, “Bu konuda süren tartışmalar, 2005’te vatandaşlığa geçişlerin gerilemesinde önemli bir etken olmuştur. Bugün ise vicdan testleri, vatandaşlık kursları ve Almanca sınavı gibi, bir çok konuda benzeri bir tartışma sürüyor. Eğer bu tartışmalara bir an önce son verilmezse vatandaşlığa geçiş başvurusunda bulunmak isteyenleri caydıracağı açıktır” dedi.