Almanya’da yaşayan Türklerin işsizlik sorunu

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre Almanya'da yaşayan gurbetçilerin en büyük sorununun işsizlik olduğunu ortaya koydu.

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Federal Almanya’da yaşayan Türkler’in aile yapıları ve sorunlarını ortaya çıkarmak ve yapılan tespitler doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir araştırma yaptı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı 9 ilden seçilen bin 525 kişiye değişik sorular yöneltildi. Anket soruları sadece 18 yaş üzeri bireylere uygulandı.

Elde edilen sonuçlara göre Türklerin yüzde 77.7’sinin vatandaşı olduğu ülkeye geri dönmek istediği belirlendi. Vatandaşların Almanya’da yaşadığı en büyük sorun olarak da deneklerin yüzde 32.6’sının işsizliği gösterdiği ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca gurbetçilerin yüzde 62’sinin birikim yapamadıkları ortaya çıktı. Almanya’da yaşadıkları sorunlarla ilgili anket sorusuna ise vatandaşların yüzde 13.8’i dil sorununu, yüzde 10’u Almanların önyargılarını, yüzde 8’i yabancı düşmanlığını, yüzde 6.8’i ailelerin parçalanmasını, yüzde 5.2’si çifte vatandaşlık konusunu, yüzde 4.6’sı ise sosyal güvenlik problemini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 57’sinin Türklerin meslek sahibi olmamalarını işsizlik oranının yüksek olmasına neden olarak gösterdiği araştırmada, vatandaşlardan yüzde 34’ü eğitim eksikliğinin, yüzde 30.2’si ise Türklerle ilgili önyargıların ve ayrımcılığın Türklerdeki işsizliğin en önemli sebebi olduğunu kaydetti. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 70’inin çocuklarının Almanya’da yetişmesinden endişe duyduğunun saptandığı araştırmada, deneklerin yüzde 81’i çocukların kültürlerini öğrenememesi, yüzde 77.2’si dini değerlerini öğrenememelerini ve yüzde 65’i ise uyuşturucu ve alkol tehlikesini bu konudaki endişelerinin nedeni olarak gösterdi. (Türkiye’ye dönmek istiyor musunuz?) şeklindeki soruya deneklerin yüzde 77.7’sinin ”evet”, yüzde 22.1’inin ”hayır” yanıtını vermesi de dikkat çekti. Araştırmada çıkan diğer bazı sonuçlar ise şöyle: Almanya’daki vatandaşların yüzde 66’sı şu veya bu biçimde Almanya’da uyum sorunu yaşamış ya da hala yaşıyor. Gurbetçilerin yüzde 52.3’ü hem Türkler hem de Almanlardan kaynaklaran nedenlerle iki ülke vatandaşları arasında iyi bir ilişki olmadığını düşünüyor. Türklerin yüzde 45.4’ü Alman komşu ve arkadaşlarının evine hiç gitmediğini belirtiyor. Vatandaşların yüzde 62.2’si Alman vatandaşlığına geçmek istemiyor, yüzde 26’sı çifte vatandaşlık verilirse geçebileceğini kaydediyor.