Amasya Teknik Bilimler MYO’dan Harita Genel Komutanlığı’na ziyaret

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teoride edindikleri bilgileri pratikte de görmeleri ve iş hayatına atıldıklarında nelerle karşılaşacaklarını görme adına teknik gezilere devam ediyor.

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teoride edindikleri bilgileri pratikte de görmeleri ve iş hayatına atıldıklarında nelerle karşılaşacaklarını görme adına teknik gezilere devam ediyor.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğrencileri ve öğretim elemanlarından oluşan grup, öğretim görevlisi Serhat Şenses, koordinatörlüğünde Ankara’da Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Gezide ilk durak Türkiye’nin harita üretiminde en önemli ismi olan Harita Genel Komutanlığı oldu. Askeri personelin yanı sıra sivil memurların da görev yaptığı kurumda öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarında kendilerine hedef belirlemede pozitif bir etkinin oluştuğu ziyarette kurumun jeodezi, fotogrametri, kartografya daireleri ve harita basım matbaaları ziyaret edildi.

Ayrıca kurum bünyesinde oluşturulan harita müzesi de gezildi. Teknik gezinin ikinci durağı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde ise kurumun yürüttüğü en önemli projelerden olan TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) ile ilgili bilgi alındı.

Öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında mesleklerinin kamu-kurum ve kuruluşlarındaki karşılığını somut bir şekilde görmelerini sağlamış olması açısından teknik gezinin amacına ulaştığını vurgulayan ekip koordinatörü Şenses, “Öğrencilerimizin farkındalıkları ve motivasyonları artıyor. Bu tür etkinlikler öğrenciler üzerinde çok olumlu etkiler bırakıyor.” dedi.